Træning med hjerne og krop

Er du ny? Opret dig her!Dette kursus var sidste år så stor en succes, at vi har valgt at afholde det igen. Vær med, når professor Jens Bo Nielsen og bevægelsespædagog Søren Ekman underviser i sammenhængen mellem hjerneforskningen og indlæring.

Jens Bo Nielsens hjerneforskning viser, at vi har svært ved at koncentrere os i mere end 15 minutter ad gangen, og at fysisk aktivitet får os til bedre at huske det, vi lærer. Forskningen viser også, at den fysiske aktivitet skal ligge i direkte forlængelse af indlæring for at have den optimale effekt.

Kursets indhold
• Jens Bo Nielsen leverer teoretisk underbygning til Søren Ekmans undervisning i bevægelse
• Hvert indslag varer 15 minutter
• Der er pause mellem indlæggene og god tid til opsamling
• Der er ikke frokostpause, men der er mulighed for at spise hjernevenlig kost i pauserne: frugt, grønt og nødder. Forplejning er med i prisen

Bevægelse
Gotvedgymnastikkens primære formål er at styrke deltagernes ressourcer. På dette kursus arbejder vi med, at deltagerne finder deres eget flow uden at skulle følge underviserens bevægelser. Formålet er, at I kan lære deltagerne at mærke sig selv i bevægelse, så de kan bruge ressourcerne til at styrke de områder, der mangler opmærksomhed og træning.

Søren Ekmans indslag indeholder:
• Koordination af helhedsbevægelser
• Træning baseret på det medfødte krydsmønster
• Hofteleddets centrale funktion
• Funktionel træning

Teori
Jens Bo Nielsen vil gøre en del ud af værdien af automatisering af bevægelser. Automatisering betyder, at bevægelserne opleves nemme og naturlige, selv om de i begyndelsen kræver en viljestyret indsats, inden de bliver en naturlig, flydende del af éns kropsudtryk.

En gentagen bevægelse gør hjernen bedre til at forudse konsekvenserne af bevægelser, som den får besked om via sanserne. Når vi oplever bevægelser som nemme, er det fordi, hjernen har en præcis forudsigelse af de sensoriske konsekvenser af bevægelsen. I hjerneforskning kalder man det agency. Man oplever at have fuld kontrol over kroppen og bevægelsen, og det sensoriske feedback fra bevægelsen stemmer perfekt overens med den forventede feedback.

I den situation kan vi blive mere opmærksomme på kvaliteten i de enkelte bevægelser. I forhold til krydsmønster vil Jens Bo Nielsen beskrive opbygningen af vores nervesystem i relation til, at vores forfædre engang gik på alle fire. Det betyder, at vi stadig har et netværk i rygmarven, der er opbygget til at koordinere aktiviteten i alle fire ekstremiteter.

Kurset henvender sig til:
Undervisere i bevægelse, fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, idrætslærere.