Bliv bevægelsesunderviser og massør

2-årig, SU-godkendt, privat fuldtidsstudium på Frederiksberg for dig der brænder for at undervise i bevægelse, afspænding og kroppens funktioner. Studieopstart september 2024

Send din ansøgning i dag

Vil du med på uddannelsen? Næste hold opstarter september 2024.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Skriv mail direkte til uddannelsesleder Birgitte Hedeskov


Vil du med til infomøde?

Tilmeld dig til infomøde på mail og få direkte besked, når datoen er på plads.


Sagt om uddannelsen

Uddannelsen er fagligt ambitiøs, og der er er i høj grad fokus på at understøtte den enkelte studerendes læringsproces. Der er i undervisergruppen en fast kerne af undervisere, der er Gotveduddannede bevægelsespædagoger,
og som har understøttet uddannelsens udvikling gennem årene.

Citat fra SU-indstillingen, Danmarks Akkrediteringsinstitution


Se videoen: En hverdag med bevægelse, sammenhold og udvikling


Hvem tager uddannelsen?

Alle, der opfylder optagelseskravene til uddannelsen som bevægelsesunderviser og massør, kan søge ind. Vi møder typisk tre profiler blandt de studerende: Mennesker, der har dyrket gymnastik, yoga eller andre idrætsgrene hele livet. Personer, der ønsker at skifte et liv foran computeren ud med et liv i bevægelse, og personer, der allerede arbejder med bevægelse, men mangler en solid grunduddannelse i undervisning.

Sådan søger du om optagelse

For at blive optaget, skal du sende en skriftlig ansøgning til hedeskov@gotved.dk
Læs mere om, hvad din ansøgning skal indeholde.

Det koster uddannelsen

Bevægelsesunderviseruddannelsen er en privat uddannelse og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor betaler studerende for at gå på uddannelsen. Uddannelsen, der foregår på Gotvedinstituttet på Frederiksberg, er et fuldtidsstudium, hvilket er med til at sikre, at de studerende kan modtage SU.

Der betales månedsvis til d. 1. i hver måned. Ved optagelse betales et depositum på 3 måneder, der dækker de sidste 3 måneder af uddannelsen. Depositummet tilbagebetales ikke, hvis den studerende stopper før tid. Der er en måneds skriftlig opsigelse, hvis man ønsker at stoppe før tid. Uddannelsen starter 1. september, og er der er plads på holdet, kan man starte indtil uge 42.

Pris for uddannelsen 2020-2022
5.000 kr. pr. måned i 22 måneder.
Uddannelsen koster i alt kr. 110.000 kr.
Udgiften dækker, enetimer, al undervisning og eksaminationer.

Uddannelsen er godkendt til SU – se mere om SU og tilskud