Bliv Krop & bevægelseslærer

2-årigt, SU-godkendt fuldtidsstudium på Frederiksberg for dig, der vil skabe glæde, sundhed og trivsel gennem arbejdet med krop og bevægelse.

Gotveduddannelsen er for dig, der drømmer om at bruge kroppen i dit arbejdsliv og hjælpe andre til en mere velafbalanceret hverdag.

Vi optager et hold studerende hvert andet år – både unge og mennesker med erfaring, som alle brænder for at skabe bevægelse i andre menneskers liv og hverdag.

Studiestart september 2024

Som Krop & bevægelseslærer fra Gotvedinstituttet arbejder du på at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde. Med Gotveduddannelsen kan du være med til at afhjælpe mange af tidens store udfordringer med sundhed og trivsel.

På uddannelsen får du en solid faglig baggrund for at gå ud og undervise, rådgive og behandle både enkeltpersoner og grupper.

Vil du med til infomøde?

Vil du vide mere om uddannelsen til Krop & bevægelseslærer, så kom med til vores infomøde

Tilmeld dig på mail til uddannelsen@gotved.dk 


Send din ansøgning i dag


En hverdag med bevægelse, sammenhold og udvikling

Vi bevæger os, sveder, træner, danser, studerer, leger, undersøger og fordyber os.


Uddannelsen er fagligt ambitiøs, og der er er i høj grad fokus på at understøtte den enkelte studerendes læringsproces. Der er i undervisergruppen en fast kerne af undervisere, der er Gotveduddannede bevægelsespædagoger,
og som har understøttet uddannelsens udvikling gennem årene.

Citat fra SU-indstillingen, Danmarks Akkrediteringsinstitution


Få svar på nogle af de mest stillede spørgsmål

Hvem tager uddannelsen?

Alle der opfylder optagelseskravene til uddannelsen som Krop & bevægelseslærer kan ansøge om optagelse.

Vi møder typisk tre profiler blandt de studerende: Mennesker, der har dyrket gymnastik, yoga eller anden idræt hele livet. Personer, der ønsker at skifte et liv foran computeren ud med et liv i bevægelse, og personer, der allerede arbejder med bevægelse, men mangler en solid grunduddannelse i undervisning.

Hvordan søger jeg om optagelse?

For at blive optaget, skal du sende en skriftlig ansøgning til uddannelsen@gotved.dk.

Læs mere om, hvad din ansøgning skal indholde her.

Hvad koster uddannelsen?

Gotveduddannelsen er privat og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor betaler de studerende for at gå på uddannelsen. Uddannelsen foregår på Gotvedinstituttet på Frederiksberg og er et fuldtidsstudium, hvilket er med til at sikre, at de studerende kan modtage SU.

Der betales månedsvis til d. 1. i hver måned. Ved optagelse betales et depositum på 3 måneder, der dækker de sidste 3 måneder af uddannelsen. Depositummet tilbagebetales ikke, hvis den studerende stopper før tid. Der er en måneds skriftlig opsigelse, hvis man ønsker at stoppe før tid. Uddannelsen starter 1. september, og er der er plads på holdet, kan man starte indtil uge 42.

Pris for uddannelsen 2024-2026
5.500 kr. pr. måned i 22 måneder.
Uddannelsen koster i alt kr. 121.000 kr.

Udgiften dækker undervisning og eksaminationer.
Uddannelsen er SU-godkendt – læs mere om SU og tilskud.

Hvor foregår undervisningen?

Al undervisning foregår på
Gotvedinstituttet
Vodroffsvej 51
1900 Frederiksberg C

Har du andre spørgsmål til Gotveduddannelsen?

Send en mail til uddannelsen@gotved.dk.