Gotvedinstituttets privatlivspolitik

Dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret nedenfor.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger. Det betyder i praksis, at du henvises til denne privatlivspolitik.

Databehandleraftaler

Der er indgået databehandleraftale med Conventus, hvor dine personoplysninger ligger sikkert. Dine betalingsoplysninger ligger sikkert hos Nets i deres eget system.

Behandling af personoplysninger

Gotvedinstituttet har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordrer via hjemmesiden, mail, telefon eller personlig betjening.

Gotvedinstituttet indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger, der behandles, er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger såsom CPR-nr., kontonummer eller betalingskortnummer.

Ved handel via hjemmesiden på www.gotved.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikrer Gotvedinstituttet, at det sker med brugerens samtykke, og at det klart fremgår hvilke oplysninger, der registreres.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Gotvedinstituttet som dataansvarlig give enhver, der ønsker det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende.

Behandles der personoplysninger, vil vedkommende få besked om:

 • Hvilke oplysninger der behandles
 • Behandlingens formål
 • Hvem der modtager oplysningerne
 • Hvorfra oplysningerne stammer
 • Hvor længe oplysningerne gemmes

En registreret kan til enhver tid over for Gotvedinstituttet gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Vi anvender oplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig. Vi ønsker herigennem at give dig mulighed for, at du kan tilmelde dig og deltage på hold, kurser, workshops, rejser mm.

Alle dine kontaktoplysninger ligger hos virksomheden Conventus, som Gotvedinstituttet har en databehandleraftale med. Disse oplysninger omfatter:

 • Stamoplysninger, herunder navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og fødselsdato (sidstnævnte grundet årlig statistik over bestemte målgrupper)
 • Købshistorik
 • CPR-nummer (anvendes KUN i forbindelse med gavedonation til Gotvedinstituttet og sendes sikkert videre til SKAT)
 • Helbredsoplysninger (det kan forekomme i mails, der dog slettes 1 gang om måneden)

Formålet med indsamling af dine oplysninger er:

 • Behandling af dit køb
 • At kunne opretholde et administrativt system med overblik over alle vores deltagere
 • Information via vores hjemmeside og sociale medier

Vi behandler dine personoplysninger lovmæssigt:

 • Lovlige grunde til behandling er særligt:
 • At indsamling af kontaktoplysninger er nødvendigt for at kunne deltage på vores hold og kurser
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Vores slettepolitik

Når du stopper på et hold eller kursus, vil dine oplysninger blive gemt i et år efter sæsonens slutdato, herefter vil dine oplysninger blive slettet. Ønsker du at blive slettet før det, bedes du sende Gotvedinstituttet en mail på kontor@gotved.dk.

Brug af cookies

Vi bruger udelukkende cookies til statistik og forbedring af brugeroplevelsen på denne hjemmeside. Vi anvender ikke cookies fra 3. parter til hverken sporing eller målrettet markedsføring.

Anvendte cookies

 

Sociale medier

Gotvedinstituttet gør brug af Facebook, Instagram, Vimeo og LinkedIn. Som bruger af disse medier er du underlagt det pågældende medies privatlivspolitik.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

Du kan have ret til at få rettet eller slettet personoplysninger

Hvis du mener, at de personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Dette kan du selv gøre via vores medlemslogin, eller du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Tilmelding og betaling

Ved køb af abonnementsaftaler, f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser, godkender kunden, at Gotvedinstituttet er berettiget til løbende, at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Gotvedinstituttet må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag, før en ny betalingsperiode begynder.

Gotvedinstituttet er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden. Efter hver gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af Gotvedinstituttet eller kunden. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via “medlemslogin” på instituttets hjemmeside.

Donation

Ved donation til Gotvedinstituttet registreres dit CPR-nummer. Det sker, så du kan opnå skattefradrag for din donation.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Gotvedinstituttets fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Gotvedinstituttet
Vordroffsvej 51
1900 Frederiksberg C

CVR-nr. 74303528

Tlf. 35 35 20 19
E-mail: kontor@gotved.dk