Kroppens træning og fysiologi

Faget består af tre delområder

  • Fysisk træning
  • Funktionel bevægelse
  • Fysiologi og træningslære

De tre områder samarbejder og supplerer hinanden på forskellige måder i løbet af uddannelsen. Som helhed arbejder vi med at klæde dig på til at kunne inddrage den rette fysiske og funktionelle træning både i din undervisning og i dit virke som personlig træner.

I fysisk træning arbejder vi med de forskellige former for grundtræning; styrketræning, bevægelighedstræning, udholdenhedstræning og koordinationstræning. Der tages udgangspunkt i de naturlige bevægelsesmønstre og arbejdes videre i retning af større præcision, belastning, tempo, variation og sværhedsgrad. I arbejdet lægges der vægt på, at du lærer din egen krops bevægelsesmæssige forudsætninger at kende, og du kommer i den forbindelse til at arbejde med dit eget træningsprogram.

I funktionel bevægelse træner vi med udgangspunkt i de grovmotoriske bevægelsesmønstre; at løfte, bære, skubbe, trække, hoppe, kravle og balancere. Vi arbejder med elementer som mobilitet, motorisk kontrol, koordination og locomotion. Vi finder frem til den enkeltes personlige bevægelsespraksis, som skal tage udgangspunkt i, hvad vi kan og hvad vi kan lide. Der lægges vægt på at lave sjov, legende træning, hvor bevægelsesglæden er central.

I både fysisk og funktionel træning arbejder vi mest indendørs, men udnytter også muligheder i uderummet.

Du kommer til at lære om, hvordan du kan guide, instruere, pro- og regrediere øvelser til forskellige målgrupper. Du skal også lære, hvordan du kan finde løsningsmodeller i undervisnings- og træningssituationer, hvor der opstår/er problematikker i bevægeapparatet.

I fysiologi og træningslære får du viden om menneskets fysiologi i hvile og under arbejde. Det afgørende er, at du bliver klædt på til kunne tilrettelægge og vurdere effekter af forskellige former for fysisk aktivitet og træning. Både den konkrete træningsfysiologi omkring opvarmning, muskeltræning, nervesystem, kredsløb, iltoptagelse, energiomsætning, temperaturregulering, restitution med mere – men også betydningen af fysisk aktivitet i forhold til sundhed og trivsel.

Der arbejdes med faget på alle fire semestre med særlig vægt på området fysiologi og træningslære på 3. semester.