Ansøgning og optagelse

Send en ansøgning til uddannelsen som bevægelsesunderviser og massør

Næste hold starter i september 2022.

Ansøgning og optagelsesprocedure

Skriftlig ansøgning sendes til Gotvedinstituttets uddannelsesleder:

Opfylder du optagelseskravene indkaldes du til en samtale. Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen og kommende studerende. Bl.a. vurderer vi sammen, om du er parat til at uddanne sig til bevægelsesunderviser og massør. I tvivlstilfælde anbefaler vi en undersøgelse eller enetimer hos en relevant underviser på uddannelsen.

Din ansøgning skal indeholde:

  • CV
  • Motivation for ansøgning om optagelse på BPU
  • Oplysning om evt.:
    – Fysiske skader
    – Handicap
    – Medicinsk krævende kroniske lidelser
  • Oplysninger om finansiering af uddannelsen som studerende

Uddannelsen er et 2-årigt fuldtidsstudium. Studieteknisk erfaring er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, vidensøgning og opgaveskrivning med en vægtning på ca 50 % af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.

Bevægelsesunderviseruddannelsen er ikke omfattet af de nye regler for begrænsning af videregående uddannelser. Det betyder, at du kan blive optaget på uddannelsen, selvom du har en professionsbachelor. Lige sådan er man heller ikke begrænset, hvis man ønsker at studere efter endt uddannelse som bevægelsesunderviser.

For yderligere information:

Henriette Bolt
Vodroffsvej 51
1900 Frederiksberg C
Tlf. 28 88 16 44
uddannelsen@gotved.dk