Ansøgning & optagelse

Læs mere om vores optagelsesforløb - herunder ansøgning, samtale, krav og deadlines

Gotveduddannelsen optager en ny årgang på max 16 elever hver andet år. Det er altid i årstal med lige tal som afslutning, altså 2020, 2022 og så fremdeles.

Optagelsen sker ved, at du først sender en ansøgning, derefter inviteres til samtale og til slut får svar på, om du er optaget eller ej.    

Optagelsesforløb og deadlines

Infomøde
Vi holder infomøde torsdag 11. april kl. 17.00-18.30 samt torsdag 15. maj kl. 18.30-20.00.
Ansøgning
Du skal sende din ansøgning til uddannelsen@gotved.dk senest tirsdag 21. maj kl. 12.00.
Samtale
Senest tirsdag 28. maj får du svar på, om du er inviteret til samtale. Samtalerne foregår i uge 22 og 23.
Svar
Senest 10. juni får du svar på, om du er optaget.
Previous slide
Next slide

Ansøgning

Vi har nu åbent for ansøgninger til holdet der skal starte september 2024.

Du ansøger om optagelse ved at sende en skriftlig ansøgning til uddannelsen@gotved.dk. Vi skal have din ansøgning senest tirsdag 21. maj kl. 12.00. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Motivation for ansøgning om optagelse
  • Oplysning om eventuelle fysiske skader, handicap eller medicinsk krævende, kroniske lidelser
  • Din plan for finansiering af uddannelsen som studerende

Samtale, afklaring og optagelse

Hvis du har sendt en fyldestgørende ansøgning og opfylder Gotveduddannelsens optagelseskrav (se nedenfor), indkaldes du til en samtale. 

Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen. Blandt andet vurderer vi sammen, om du er parat til at uddanne dig til Krop & bevægelseslærer. Ved tvivl anbefaler vi en undersøgelse eller enetimer hos en relevant underviser på uddannelsen.

Efter eventuelt afklaringsforløb, får du besked om, hvorvidt du er optaget på Gotveduddannelsen. Du får svar senest 10. juni.

Uddannelsen starter 2. september 2024.

Optagelseskrav

  • Du skal have studieteknisk erfaring på niveau med HF- eller studentereksamen.
  • Du skal være i rimelig fysisk form – det vil sige være i stand til at kunne: løbe kontinuerligt i 20 minutter og danse i to timer.
  • Du skal have kendskab til og erfaring med gotvedgymnastik via deltagelse på et hold eller kursus. Ved manglende kendskab og erfaring kan du skrive til uddannelsen@gotved.dk og eventuelt få mulighed for at deltage på et af Gotvedinstituttets hold eller mod betaling få enetimer hos en gotveduddannet underviser.
  • Du skal have været til optagelsessamtale med uddannelseslederen, blive godkendt til optagelse på studiet og underskrive en optagelseskontrakt.
  • Du skal have indbetalt depositum som angivet i kontrakten.