Ansøg om optagelse

Send en ansøgning til uddannelsen som bevægelsesunderviser og massør

Næste hold starter i september 2022.

Ansøgning og optagelsesprocedure

Skriftlig ansøgning sendes til Gotvedinstituttets uddannelsesleder på mail: uddannelsen@gotved.dk. Opfylder ansøgeren optagelseskrav (se nedenfor) indkaldes denne til en samtale. Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen og kommende studerende. Bl.a. en afklaring af om ansøgeren er parat til at uddanne sig til bevægelsesunderviser og massør. I tvivlstilfælde anbefales en undersøgelse eller enetimer hos en relevant underviser på uddannelsen.

Din ansøgning skal indeholde:

 • CV
 • Motivation for ansøgning om optagelse på BPU
 • Oplysning om evt.:
  – Fysiske skader
  – Handicap
  – Medicinsk krævende kroniske lidelser
 • Oplysninger om finansiering af uddannelsen som studerende

Bevægelsesunderviseruddannelsen er ikke omfattet af de nye regler for begrænsning af videregående uddannelser. Det betyder, at du kan blive optaget på uddannelsen, selvom du har en professionsbachelor. Lige sådan er man heller ikke begrænset, hvis man ønsker at studere efter endt uddannelse som bevægelsesunderviser.

Optagelseskrav

 • Alder min. 21 år.
 • Studieteknisk erfaring på niveau med en HF- eller studentereksamen.
 • Være i rimelig fysisk form, dvs. være i stand til at kunne:
  – Løbe kontinuerligt i 20 min.
  – Danse i 2 timer.
 • Kendskab og erfaring med Gotvedgymnastik via deltagelse på et hold eller kursus.
  Ved manglende kendskab og erfaring kan man rette henvendelse til uddannelseslederen, der mod betaling evt. kan tilbyde mulighed for deltagelse på et af Gotvedinstituttets hold eller enetimer hos en Gotveduddannet bevægelsesunderviser.
 • Underskrevet optagelseskontrakt, der tilsendes efter samtale med uddannelseslederen, hvis denne vurderer ansøgeren egnet.
 • Indbetaling af depositum som angivet i kontrakten.

Økonomi

Bevægelsesunderviseruddannelsen er en privat uddannelse og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor betaler studerende for at gå på uddannelsen.

Der betales månedsvis til d. 1. i hver måned. Ved optagelse betales et depositum på 3 måneder, der dækker de sidste 3 måneder af uddannelsen. Depositummet tilbagebetales ikke, hvis den studerende stopper før tid. Der er en måneds skriftlig opsigelse, hvis man ønsker at stoppe før tid. Uddannelsen starter 1. september, og er der er plads på holdet, kan man starte indtil uge 42.

Pris for uddannelsen 2018-2020
5.000 kr. pr. måned i 22 måneder.
Uddannelsen koster i alt kr. 110.000 kr.

Udgiften dækker, enetimer, al undervisning og eksaminationer.

Uddannelsen er godkendt til SU
SU for udeboende: 6.243 kr. (2020). Læs mere her.
Tillæg: Alle, der modtager SU, får også tilskud til undervisningsafgift: 2.437 kr. før skat. Se mere her.
Læs mere om betingelser og muligheder på Min SU

Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold på Gotvedinstituttet
Gotvedinstituttets øverste instans er bestyrelsen. Bevægelsesunderviseruddannelsen er en del af Gotvedinstituttet. Gotvedinstituttet ledelse varetages af direktør Søren Ekman og uddannelsesleder Henriette Bolt. Disse har i fællesskab ansvar for Gotvedinstituttets budgetter og regnskaber.

Søren Ekman har ansvar for den daglige drift og ledelse af den selvejende institution Gotvedinstituttet. Henriette Bolt står for den daglige ledelse af uddannelsen. Bevægelsesunderviseruddannelsens øverste faglige instans er lærermøderne.
SU-medarbejdere: Henriette Bolt og Karina Juul Folsing.
Bogholder: Karina Juul Folsing. Revisor: Deloitte

Al undervisning foregår på Gotvedinstituttet, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg C.

For yderligere information:
Henriette Bolt
Vodroffsvej 51
1900 Frederiksberg C
Tlf. 28 88 16 44
uddannelsen@gotved.dk