Ansøgning & optagelse

Læs mere om vores optagelsesforløb - herunder ansøgning, samtale, krav og deadlines

Optagelse sker ved, at du først sender en ansøgning, derefter inviteres til samtale og til slut får svar på, om du er optaget eller ej. 

Gotveduddannelsen optager en ny årgang på max 16 elever hver andet år.     

Ansøgning

Vi har nu åbent for ansøgninger til holdet, der starter september 2025.

Du ansøger om optagelse ved at sende en skriftlig ansøgning til uddannelsen@gotved.dk senest 25. april kl. 12.00.

Ansøgningen skal indeholde:

  • CV
  • Motivation for ansøgning om optagelse
  • Oplysning om eventuelle fysiske skader, handicap eller medicinsk krævende, kroniske lidelser
  • Din plan for finansiering af uddannelsen som studerend

Samtale, afklaring og optagelse

Hvis du har sendt en fyldestgørende ansøgning og opfylder Gotveduddannelsens optagelseskrav (se nedenfor), indkaldes du til en samtale. 

Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen. Blandt andet vurderer vi sammen, om du er parat til at uddanne dig til Krop & bevægelseslærer. Ved tvivl anbefaler vi en undersøgelse eller enetimer hos en relevant underviser på uddannelsen.

Efter eventuelt afklaringsforløb, får du besked om, hvorvidt du er optaget på Gotveduddannelsen. 

Uddannelsen starter i september 2025.

Optagelseskrav

  • Du skal have studieteknisk erfaring på niveau med HF- eller studentereksamen.
  • Du skal være i rimelig fysisk form – det vil sige være i stand til at kunne: løbe kontinuerligt i 20 minutter og danse i to timer.
  • Du skal have kendskab til og erfaring med gotvedgymnastik via deltagelse på et hold eller kursus. Ved manglende kendskab og erfaring kan du skrive til uddannelsen@gotved.dk og eventuelt få mulighed for at deltage på et af Gotvedinstituttets hold eller mod betaling få enetimer hos en gotveduddannet underviser.
  • Du skal have været til optagelsessamtale med uddannelseslederen, blive godkendt til optagelse på studiet og underskrive en optagelseskontrakt.
  • Du skal have indbetalt depositum som angivet i kontrakten.