Anatomi og bevægelsesanalyse

I faget arbejder vi med tilegnelse af anatomisk viden med hovedvægt på knogler, led, fascier og muskler.

Du skal får viden om, hvad der er funktionelt normalt, og hvad der er uhensigtsmæssigt eller patologisk. Din anatomiske viden bliver et vigtigt fundament for dit kommende arbejde som Krop & bevægelseslærer – både som underviser, behandler og personlig træner.

Igennem undervisningen får du et grundigt kendskab til menneskets anatomi, og du lærer at analysere mange forskellige typer af bevægelser – både hverdagsbevægelser og træningsøvelser. Du lærer anatomien at kende gennem nærstudier af anatomibøger, fotos og illustrationer, gennem at terpe sjove og lange latinske navne, og gennem palpering af de største og vigtigste knogler, muskler og led. I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres. Vi inddrager i videst muligt omfang praktiske øvelser.

Der arbejdes primært med faget på 1. og 2.semester. Ud over den ugentlige undervisning i anatomi, arbejdes der i intensive forløb med udvalgte dele af faget; fx fødder, bækkenbund og ergonomi.