Massage og afspænding

De to fagområder massage og afspænding samarbejder og komplementerer hinanden på forskellige måder i løbet af studiet.

Overordnet klæder faget dig på til at kunne guide afspænding både liggende og i bevægelse og til at kunne give en fuld kropsmassage. Du får et fundament af viden om kroppens anatomi, vævets struktur og åndedrættets rolle samt beherskelse af forskellige teknikker og metoder. Vi arbejder med at udvikle din kropsbevidsthed og evne til professionelt nærvær og kontakt.

Faget er forankret i et helhedsorienteret menneskesyn.

I massage skal du lære at give en fuld kropsmassage og planlægge et massageforløb ud fra en aktuel situation/problematik/klient. Du lærer mange forskellige grundgreb; at mærke de forskellige kvaliteter i væv og at stimulere over- og underspændte muskler. Du lærer også at påvirke det dybe åndedræt og kropsaflæsning i forhold til spændingstilstand. Der er fokus på massørens egen bevægelse, arbejdsstillinger samt viden og forståelse af bevægelse for at understøtte flow og kvalitet i massagen.

Vi arbejder både med klassisk massage og kendskab til andre massageformer fx triggerpunktsmassage, fysiologisk massage, passive stræk inspireret af shiatsumassage samt enkelte greb fra kraniosakral-terapien og bindevævsmassage.

Vi arbejder med massage af medstuderende og intern feedback. Der indgår også et praktikforløb, hvor du øver dig på at massere klienter udefra.

I afspænding arbejder vi med kropsbevidsthed, ro og afspænding både gennem bevægelse og mere rolige sekvenser. Du vil lære at guide forskellige former for liggende afspændinger fx progressiv afspænding, autogen træning, visualisering samt afspænding med redskaber. Du lærer metoder, der øger bevidstheden om dit eget åndedræt. Og du lærer at integrere den erfaring i forhold til dem, du arbejder med – enten i bevægelsesundervisning eller behandling.

Du vil få en kropslig forståelse for begreber som jordforbindelse, kropsholdning og kroppens midtlinje, så du kan inddrage det i din undervisning. Vi arbejder med kendskab til kroppens reaktionsmønstre og forståelse for, hvordan krop, sind og ånd er indbyrdes forbundne. Gennem bevægelse, åndedræt, lyd, stræk- og afspændingsøvelser, vil du udvikle en øget opmærksomhed på kroppens ressourcefyldte mønstre og lære at løsne uhensigtsmæssige spændinger.

Afspændingen kan både bruges i behandling og som en del af undervisning i gotvedgymnastik eller andre former for bevægelse.

Du får undervisning i faget på 1., 2. og 3. semester.