Sundhed og samfund

I faget stiller vi skarpt på den samfundsopgave, du som kommende Krop & bevægelseslærer skal være med til at løse.

Vi skal lære om og reflektere over, hvilke forhold der har betydning for et menneskes sundhed og trivsel, og hvordan arbejdet med krop og bevægelse kan have betydning for det. I den proces kan du også få øje på muligheder for at skabe job og projekter i dit kommende arbejdsliv.

Vi arbejder med, hvad sundhed egentlig er, og vi går i dybden med at forstå sundhed både som noget fysisk, noget psykisk og noget socialt.

Fysisk ser vi på, hvordan fysisk aktivitet har betydning for forskellige sundhedsparametre. Og du lærer, hvordan du kan forholde dig til forskellige sygdomstilstande, når du arbejder med krop og træning.

Psykisk undersøger vi sammenhænge mellem krop og psyke, og hvordan de gensidigt kan påvirke hinanden. Du kommer til at arbejde med spørgsmål som: Kan arbejdet med krop og bevægelse give ro og overskud i sindet? Og kan ro og fokus i et menneskes sind give kropslige og fysiske gevinster?

Socialt ser vi på, hvordan vi kan skabe bevægelseskultur og aktiviteter, der kan tiltrække og samle mennesker i fællesskaber, som vi ved skaber sundhed og trivsel.

Vi kigger også ud i samfundet og ser på tidens sundhedsmæssige udfordringer såsom stillesiddende arbejde, stress og psykisk sårbarhed. Vi skal også kigge på tendenser, som åbenhed og forvirring omkring emnerne krop, køn og seksualitet, som også har en stor betydning for menneskers sundhed og trivsel.

Vi arbejder med faget på alle fire semestre.