Sundhed og samfund

I faget stiller vi skarpt på den samfundsopgave, du som kommende Krop & bevægelseslærer skal være med til at løse. Det er her vi bliver kloge på og reflekterer over, hvilke forhold der har betydning for et menneskes sundhed og trivsel, og hvordan arbejdet med krop og bevægelse kan have betydning for det.  Det er også her, du kan få øje på muligheder for at skabe job og projekter i dit kommende arbejdsliv.

Vi arbejder med hvad sundhed egentlig er for en størrelse, og vi går i dybden med at forstå sundhed både som noget fysisk, noget psykisk og noget socialt.

Fysisk ser vi på hvordan fysisk aktivitet har betydning for forskellige sundhedsparametre, og hvordan vi kan forholde os til forskellige sygdomstilstande, når vi arbejder med krop og træning.

Psykisk undersøger vi sammenhænge mellem krop og psyke, og hvordan de gensidigt kan påvirke hinanden. Kan arbejdet med krop og bevægelse give ro og overskud i sindet, og kan ro og fokus i sindet (som fx mindfulness og meditation) give kropslige og fysiske gevinster?

Socialt ser vi på, hvordan vi kan skabe bevægelseskultur og aktiviteter, der kan tiltrække og samle mennesker i fællesskaber, som vi ved skaber sundhed og trivsel.

Vi kigger også ud i samfundet og ser på tidens sundhedsmæssige udfordringer såsom stillesiddende arbejde, stress og psykisk sårbarhed, og vi ser på vigtige tendenser som tidens åbenhed og forvirring omkring emnerne krop, køn og seksualitet, som også har en stor betydning for menneskers sundhed og trivsel.