Hvordan er Gotveduddannelsen bygget op?

Uddannelsen til Krop & bevægelseslærer varer to år og er bygget op over fire semestre, der har hver deres fokus og særlige tema.

1. semester: Bevægelsen som fundament

Her er der fokus på “Din Krop” – du lærer din krop at kende både gennem viden om anatomi og fysiologi og gennem træning og bevægelse.

Vi ser på børns motoriske udvikling og på hvordan vi kan arbejde videre med de grundlæggende bevægelser, når vi bliver ældre. Vi arbejder med mobilitet, stabilitet og balance og inddrager nye bevægelsesformer fra fx Mov Nat og Animal Flow.

Vi starter også op med træning af kroppen, så den kan blive stærk og velfungerende, og vi tager hul på gotvedgymnastikken, som er uddannelsens bevægelsesmæssige fundament.

2. semester: Sundhed og trivsel

Her er der fokus på dig som underviser – du lærer, hvordan du kan bruge krop og bevægelse til at skabe en god undervisning med fokus på fællesskab og bevægelsesglæde. Du får en solid forståelse for, hvordan undervisning kan bygges op og organiseres, og du vil selv komme til at prøve kræfter med at stå i salen og undervise.

Du vil blive fodret med inspiration til bevægelser, opbygninger og brug af musik samt drøfte pædagogiske og didaktiske emner som fx motivation, lærerroller, relationer i læringsrummet og progression i øvelser med dine medstuderende.

Arbejdet med undervisningen bliver sat i perspektiv til forståelsen for, hvordan vi kan være med til at skabe sundhed og trivsel for forskellige målgrupper.

3. semester: Sundhed – krop og psyke

Her er der fokus på dig som behandler og personlig træner, og du bliver klædt grundigt på til at kunne fungere som personlig træner og massør.

En solid viden om kroppens anatomi og fysiologi er udgangspunktet for arbejdet. Du får masser af viden om og erfaring med både massage, afspænding og træning, og hvordan du kan bruge det i dit møde med den enkelte klient. Du lærer at se og analysere, hvilken træning og behandling, der er relevant, og du lærer at komme ind og tage fat de rigtige steder og tilrettelægge forløb, der virker.

I første del af semestret bliver der også tid til at se nærmere på den mentale sundhed og sammenhængen mellem krop og psyke. Særligt vil du blive indført i effekterne af og principperne bag mindfulness.

I anden halvdel af semestret er der fokus på den fysiske side af sundhed, og du får en grundig forståelse for, hvordan bevægelse og fysisk aktivitet kan styrke vores sundhed – og også en forståelse for hvordan vi forholder os til forskellige sygdomme, når vi arbejder aktivt med kroppen.

4. semester: Praktik og projekt

Her er der fokus på at gøre dig klar til at tage fat på et aktivt arbejdsliv efter endt uddannelse. En stor del af semestret skal du nemlig arbejde med dit eget projekt og i praktik et sted, der passer til dit projekt. I projektet har du mulighed for at komme i dybden med en særlig målgruppe, fx børn, før- og efterfødselshold, sårbare unge, mennesker på en bestemt arbejdsplads, stressramte, folk på højskoler, retreats og kurser. Du kan beskæftige dig med netop de problemstillinger, som du synes er vigtige og interessante. Projektet kan laves alene eller sammen med andre i mindre grupper og med grundig vejledning fra en af vores dygtige undervisere på uddannelsen.

Mens du arbejder med dit projekt, er der løbende undervisning i krop, bevægelse og træning, så kroppen stadig holdes i gang og inspireres.

Udover “Praktik og projekt” starter fjerde semester med et forløb omkring ”Sundhed – krop, køn og seksualitet”, hvor vi ser nærmere på, hvordan vores sundhed og trivsel spiller sammen med vores forhold til både vores krop, vores køn og vores seksualitet. Vi arbejder i samme periode med bækkenbunden og med bevægelse for før- og efterfødselshold.