Fag

Læs om det faglige indhold på uddannelsen til bevægelsesunderviser og massør

Arbejdet som Krop & bevægelseslærer kendetegnes ved en grundlæggende helhedstankegang. Denne tankegang afspejles i fagenes sammenhæng. Der kan trækkes en rød tråd mellem alle fag og underviserne på uddannelsen har et tæt samarbejde for at opretholde dette. Alle fag har dobbelt formål: Faglighed og formidling. Det betyder at den pædagogiske metode har en central plads i alle fag.

Uddannelsens fag og struktur

Oversigt kommer snart!