Fag

Læs om det faglige indhold på uddannelsen til bevægelsesunderviser og massør

Arbejdet som bevægelsesunderviser og massør kendetegnes ved en grundlæggende helhedstankegang. Denne tankegang afspejles i fagenes sammenhæng. Der kan trækkes en rød tråd mellem alle fag og underviserne på uddannelsen har et tæt samarbejde for at opretholde dette. Alle fag har dobbelt formål: Faglighed og formidling. Det betyder at den pædagogiske metode har en central plads i alle fag. Du kan læse mere om uddannelsens fag og se antallet af lektioner i den detaljerede fagplan

Uddannelsens tre hovedelementer