Personlig træner

I faget skal du udvikle dine evner til at være personlig træner. Du bliver klædt på til at stå fagligt stærkt funderet i individuel undervisning med klienter, der ønsker et personligt træningsforløb.

Vi arbejder med at analysere kropslige problematikker og årsager samt at tilrettelægge træning ud fra forskellige målsætninger. Du lærer at kombinere din viden om kroppens anatomi og bevægelser med viden om fysisk og funktionel træning, og du lærer hvad Gotveduddannelsens bevægelsesfaglige metoder betyder for tilrettelæggelse af et personligt træningsforløb.

Du kommer også til at lære om træningsmotivation og strategier samt at forstå og kunne indgå i en professionel relation til klienten.

På baggrund af egne erfaringer, cases, medstuderende og udefrakommende klienter arbejder vi med at se og analysere, hvilken træning og eventuelt behandling der er behov for og ønskes – og med at tilrettelægge forløb, der virker.

Der arbejdes med faget på 3. semester.