Personlig træner

I faget arbejder vi med at udvikle din kompetence til at kunne være personlig træner. Du bliver klædt på til at stå sikkert og fagligt funderet i individuel undervisning med klienter, der ønsker et personligt træningsforløb.

Vi arbejder med at analysere kropslige problematikker og årsager og med at tilrettelægge træning ud fra forskellige målsætninger. Du lærer at kombinere din viden om kroppens anatomi og bevægelser med viden om fysisk og funktionel træning, og du lærer hvad Gotveduddannelsens bevægelsesfaglige metoder betyder for tilrettelæggelse af et personligt træningsforløb.

Vi ser også på træningsmotivation og strategier, og vi arbejder med at forstå og kunne indgå i en professionel relation til klienten.

Igennem inddragelse af egne erfaringer, cases, brug af hinanden og udefrakommende klienter arbejder vi med at se og analysere hvilken træning og eventuelt behandling, der er behov for og ønskes og med at tilrettelægge forløb, der virker.