Læreprocesser, undervisning og psykologi

Faget klæder dig på til at kunne fungere både som underviser af større hold og grupper og som behandler og rådgiver for enkeltpersoner. Det består af tre delområder, der er tæt forbundne og lapper over hinanden, og som også spiller sammen med uddannelsens øvrige fag.

Læreprocesser handler om at forstå og udforske, hvordan vi lærer, når vi arbejder med krop og bevægelse. Hvordan lærer vi bevægelser gennem livet, hvordan lærer vi på forskellige måder, og hvad spiller ind på vores læreprocesser. Holdets egne erfaringer med at blive undervist og lære medinddrages til at eksemplificere teorier og give forståelse for forskellige måder at lære på.

Undervisning handler om, hvordan vi skaber gode læreprocesser. Vi ser på, hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem de mål og intentioner, vi har med en undervisning, og på de didaktiske muligheder vi har. Vi undersøger lærerroller og relationer i undervisningsrummet. Vi ser på opbygning, organisering og udvikling af undervisning og på forskellige undervisningsmetoder og greb. De didaktiske overvejelser og tiltag, vi kan anvende, analyseres, udvikles og perspektiveres.

Vi tager ofte udgangspunkt i forskellige praktiske undervisningsopgaver, som I som studerende underviser hinanden i, samt de undervisningserfaringer I får, når I er er ude i praktik. Refleksionen over de praktiske eksempler vægtes højt, så oplevelser, erfaringer og teorier samles, bundfældes og udvikles.

Psykologi handler om at udvikle opmærksomhed på og at kunne forstå og håndtere psykologiske processer, der knytter sig til at mærke, bevæge, lære og undervise med sin krop. Det kan arbejdes med emner som fx motivation, nærvær, modstand, nærhed-afstand, grænser, anerkendelse og tryghed.

Vi arbejder også med et mere gruppeorienteret perspektiv, der har fokus på samspillet i en gruppe og i en bevægelsesundervisning. Her kan arbejdes med emner som fx gruppedynamik og -energi, roller, ansvar og forventninger, kommunikationsformer og feedback, indsigt i og håndtering af egne ressourcer og udfordringer i gruppeprocesser.

Her arbejdes eksemplarisk med at støtte og udvikle forståelse for gruppeprocessen på holdet, som fundament for et studieliv præget af tillid og tryghed i gruppen, mod på at udfordre og undersøge og motivation for at lære og studere.