Læring, undervisning og psykologi

Faget klæder dig på til at kunne fungere som underviser af grupper samt behandler og rådgiver for enkeltpersoner. Det består af tre delområder, der i sig selv er tæt forbundne og overlapper – og som også spiller tæt sammen med uddannelsens øvrige fag.

Læring handler om at forstå og udforske, hvordan vi lærer, når vi arbejder med krop og bevægelse. Hvordan lærer vi bevægelser gennem livet? Hvordan lærer vi på forskellige måder? Og hvad spiller ind på vores læreprocesser? Holdets egne erfaringer med at blive undervist og lære inddrages til at eksemplificere teori og give forståelse for forskellige måder at lære på.

Undervisning handler om, hvordan vi skaber gode læreprocesser. Vi ser på, hvordan vi kan skabe sammenhæng mellem de mål og intentioner, vi har med vores undervisning, og på de didaktiske muligheder, vi har. Vi undersøger lærerroller og relationer i undervisningsrummet. Vi ser på opbygning, organisering og udvikling af undervisning og på forskellige undervisningsmetoder og greb. De didaktiske overvejelser og tiltag, vi kan anvende, analyseres, udvikles og perspektiveres.

Ofte tager vi udgangspunkt i forskellige praktiske undervisningsopgaver, I som studerende underviser hinanden i, samt de undervisningserfaringer I får, når I er ude i praktik. Refleksionen over de praktiske eksempler vægtes højt, så oplevelser, erfaringer og teorier samles, bundfældes og udvikles.

Psykologi handler om at blive opmærksomhed på og forstå og håndtere psykologiske processer, der knytter sig til at mærke, bevæge, lære og undervise med sin krop. Det kan arbejdes med emner som fx motivation, nærvær, modstand, nærhed-afstand, grænser, anerkendelse og tryghed.

Vi arbejder også med et mere gruppeorienteret perspektiv, der har fokus på samspillet i en gruppe og i bevægelsesundervisning. Her kan arbejdes med emner som fx gruppedynamik og -energi, roller, ansvar og forventninger, kommunikationsformer og feedback, indsigt i og håndtering af egne ressourcer og udfordringer i gruppeprocesser.

Her arbejdes eksemplarisk med at støtte og udvikle forståelse for gruppeprocessen på holdet, hvilket fungerer som fundament for et studieliv præget af intern tillid og tryghed samt mod på at udfordre og undersøge – det understøtter desuden motivation for at lære og studere.

Der arbejdes med faget på alle fire semestre.