Jette Lautrup Hjulmand

Født 1965
Tlf. 61 27 67 12
e-mail

Uddannelse
Bevægelsespædagog fra Gotvedinstituttet 2002.
Socialpædagog fra Kbh.soc.pæd.sem 1992.
Efteruddannelse fra musikkonservatoriet v.Lotte Kærså ( Børn, musik, bevægelse) 2014.
Modul fra Institut for Idræt i “Kroppens sprog i professionel praksis” v. Helle Winther 2015.

Beskæftigelse
Underviser i bevægelse på Gotvedinstituttet og på div. aftenskoler. Primært ældre og efterfødselshold, men også rytmikhold for små børn med deres forældre. Har undervist ledige på forskellige aktiveringstilbud gennem mange år, samt på kurser for flygtninge og indvandrerkvinder.
Jeg afholder kurser i DGI regi rundt i landet, inspirationskurser for andre undervisere.Samt kurser gennem politiken plus på Gotvedinstituttet. På pædagogsem. afholder jeg kurser for de studerende, om vigtigheden og betydningen af kroppens sprog i professionelle relationer. Massage tilbyder jeg på Gotvedinstituttet samt på virksomhed.