Jette Lautrup Hjulmand

Musik betyder rigtig meget for mig og min undervisning, og jeg bestræber mig på at variere musikken og indholdet fra gang til gang. Til min undervisning kommer vi altid hele kroppen igennem, og det skal helst være både rart og sjovt.

Jeg er uddannet socialpædagog i 1992 og bevægelsespædagog fra Gotvedinstituttet 2002. Siden har jeg taget uddannelsen ”Børn, musik, bevægelse” ved Lotte Kærså på Musikkonservatoriet i 2014 samt et modul fra Institut for Idræt i “Kroppens sprog i professionel praksis” ved Helle Winther i 2015.

Jeg underviser i bevægelse på Gotvedinstituttet og på diverse aftenskoler. Jeg har desuden gennem flere år undervist ledige på forskellige aktiveringstilbud samt på kurser for flygtninge og indvandrerkvinder. Jeg afholder kurser i DGI regi rundt i landet og inspirationskurser for andre undervisere. Jeg har også holdt kurser på pædagogseminariet om vigtigheden og betydningen af kroppens sprog i professionelle relationer. Jeg tilbyder desuden massagebehandlinger på Gotvedinstituttet samt ude hos virksomheder.

Telefon: 61276712

Email: jettehjulmand@hotmail.com