Personlig træner

Som en del af uddannelsen bliver du personlig træner. Det betyder, at du lærer at møde forskellige klienter og problemstillinger og se og analysere hvilken træning og behandling, der er relevant. Du lærer at komme ind og tage fat de rigtige steder og lægge forløb, der virker.

Du lærer at kombinere din viden om kroppens anatomi og bevægelser med viden om fysisk og funktionel træning, og du lærer hvad Gotveduddannelsens bevægelsesfaglige metoder betyder for tilrettelæggelse af et personligt træningsforløb.

Som færdiguddannet kan du:

  • Tilrettelægge personlig træning for forskellige typer af klienter
  • Analysere kropslige problematikker og finde mulige årsager
  • Arbejde med målsætning, træningsmotivation og strategier
  • Indgå i en professionel relation til klienten