Uddrag af tale

fhv. kulturminister Uffe Elbæk

ved receptionen i Gymnastikhuset 11. november 2011,
i forbindelse med fejringen af Gymnastikhusets renovering.

uffeelbaek”(..)… Jeg bliver sendt tilbage til min barndom på Ry og Store Regstrups højskoler, når jeg træder ind i dette hus. Derfor har jeg dybt i min sjæl ønsket om at skabe et folkeligt – kulturelt fællesskab, og hvad det kan komme til at betyde for den måde vi agerer i et levende og dejligt samfund. Så da jeg trådte ind her tænkte jeg: ”Jeg kommer hjem!”.

”(..)… Jeg kunne godt unde mine kolleger i folketinget at vi alle fik en tur her i gymnastiksalen. Fordi det også handler om den livsglæde og livskraft der udspringer her fra. Det er ikke fordi Gotvedskolen er de eneste der gør det, men I er nogen af dem der gør det rigtig, rigtig godt. Fordi i den situation hvor vi som samfund befinder os, har brug for disse folkelige fællesskaber, som Gotvedskolen er et flot eksempel på. Det er noget af det der skal bære os igennem de udfordringer vi står overfor. Så helt dybt fra hjertet, håber jeg bare at I bliver ved og bliver ved med at vise niveau. Nu har I rammerne til det!…(..)”

”(..)… Når jeg står her i dag er ikke kun fordi jeg synes at Gotvedskolen er værd at støtte, embedsmændene i ministeriet synes også at I gør det godt. Som afrunding vil jeg sige: Pas nu på de her lokaler, og pas også på hinanden og pas på de tanker som det her hus afspejler. For det her med at være glad i sin krop, det betyder jo også at så er man glad i sit hoved. Så er man glad i sit hjerte, og når man er det, så tænker man altså bedre ideer. Ud over at det her er et krops-hus, er det også et kropskultur-hus, og så er det dybest set også et kreativitets-hus – og vi har i den grad brug for bedre ideer end dem vi har haft tidligere. Jeg er rigtig glad for at jeg fik lejlighed til at stå her og tale, og så ellers som politiker huske det slogan der står over døren til Gymnastikhuset: ”Ret ryggen og tal sandhed”…(..)”

Uffe Elbæks tale var levende og spontan, og ikke en tekst han læste op.
Se og hør hele talen på YouTube.