Vision, mission og værdier

Vision
Gotvedinstituttet vil give mennesker bevægelsesglæde gennem indre styrke og balance.

Mission
Gotvedinstituttet uddanner og underviser mennesker, som med alsidig bevægelse ønsker at opnå en smidig og harmonisk krop i balance. Vi fører missionen konkret ud i livet sådan:

  • Et toårigt, SU-berettiget uddannelse for gotveduddannede bevægelsesundervisere og massører
  • Undervisning af mennesker, der tager kroppen alvorligt

Vi formidler desuden seriøs viden om kroppens behov for bevægelse med afsæt i Helle Gotveds læresætning: ”Det handler ikke om at komme først men om at komme til udfoldelse.” Gotvedinstituttets ambition er, at vi alle folder os ud og tager ansvar for egen krop og sjæl.

Værdier
Gotvedinstituttets værdier hviler på følgende fire hjørnesten, som gennemsyrer vores virke:

Respekt
Med respekt mener vi respekt for kroppens natur og respekt for de personer, vi møder. Dette afspejler sig i den pædagogiske metode, hvor vi altid tager udgangspunkt i behovet hos den, vi underviser, og ikke vores ambition på deres vegne. Det viser sig også i den måde, underviserne taler om kroppens funktioner på. Der skal være respekt for det enkelte menneske, for videnskaben og for kroppens natur.

Velvære
Velvære kommer indefra. Velvære handler om at have kropslige kompetencer til at føre det liv, man ønsker. Velvære handler om at være i kontakt og balance med sig selv.

Forbundethed
Med forbundethed mener vi følsomhed, kærlighed og empati i vores møde med andre mennesker. Forbundethed er evnen til at mærke sig selv og at mærke, hvordan vi er forbundet med andre, med en idé, med musik, med naturen, kunst eller andet, der giver en højere mening, er med til at give os mennesker livskvalitet.

Humor
Humor er evnen til at se det humoristiske i bevægelsen. Bevægelse frigør glæde, liv og energi, som vi deler gennem humor. Humor er med til at uhøjtideliggøre undervisningen, og dermed er humoren også med til at nedbryde fysiske og mentale blokeringer.

Frederiksberg, januar 2018