Tidslinje

Gymnastikinstituttet 1887 til i dag

1887

N.H. Rasmussen stifter gymnastikinstituttet. Per Henrik Lings svenske gymnastik bliver introduceret i København og på Frederiksberg. Det var nyt at dyrke frivillig gymnastik, og den Ling’ske gymnastik var et system der introducerede den funktionelle gymnastik, baseret på de enkelte kropsdeles anatomi. Instituttets formål var ”at gøre sit til at danne noget af en offentlig Mening for en bedre Gymnastikundervisning her i Landet, gøre sit til at berede vejen for en Reform.”

1898

N.H. Rasmussen bygger Gymnastikhuset på Vodroffsvej. Efter 11 år havde han skabt økonomisk grundlag for at bede sin ven P.V. Jensen Klint om at tegne Gymnastikhuset. Efter dette bygningsværk kunne Klint kalde sig arkitekt. Det agitatoriske formål fra 1887 havde instituttet ikke mere, idet det blev besluttet, at der i skolerne skulle tilbydes gymnastikundervisning. Denne gymnastikundervisning mindede om den svenske gymnastik, og formålet blev fremover: ”at skaffe Mennesker sund og fornøjelig Legemsøvelse og derved gavne og glæde dem.”

121030-5778_632x356

1909

C. Hostrups De Unges Sang med melodi komponeret af Carl Nielsen og dedikeret til Gymnastikhuset blev trykt i årsprogrammet.

1912

Helle Rasmussen fødes den 23. oktober i Gymnastikhuset. Fra balkonen følger hun gymnastikkens udvikling og indførelsen af de forskellige systemer. Elli Björksten indførte et mere kvindeligt system, baseret på filosofien om, at ”Livets sköna kunst är: Leva själv och Liva, värme taga imot – och värme giva”. Helle Rasmussen oplevede, hvordan øvelserne ændredes fra maskuline bøj-stræk øvelser til mere fantasifulde øvelser og bløde sving. Niels Bukh fornyede mandsgymnastikken og tilbød bevægelsesgymnastik i stedet for den svenske stillingsgymnastik. Samtidig med Elli Björksten skabte Agnete Bertram en anden kvindegymnastik som byggede på enkle bevægelser, kædet sammen til serier, udført til klassisk musik.

1924

N.H. Rasmussen dør, og hans kone Marie Otterstrøm Rasmussen overtager ledelsen af instituttet.

121030-idraetsbladet_632

1932

Helle Rasmussen uddannes på statens institut for legemsøvelser og gifter sig med Aage Gotved. De overtager sammen driften af instituttet.

1936

Helle Gotved oplever for første gang Hinrich Medau og den tyske totalbevægelse. Der oplever hun sammenhængen mellem bevægelse og musik, idet bevægelsen var målet i sig selv, og musikken illustrerer bevægelsernes spænding, afspænding – fjedren og svingen. 2. verdenskrig forhindrer Helle Gotved i at opsøge Medau, og hun fortsætter med de gamle systemer, som til sidst får hende til at bukke under.

121030-1940_632x356

1949

Som Helle Gotved selv skriver ”Når man har lært at blive på sin plads, til man styrter, må den logiske følge blive at man styrter.” Nu blev hun nødt til at holde op eller begynde forfra – heldigvis begyndte hun forfra.

1952

Helle Gotved får undervisning af Hinrich Medau og lærer ”noget om organisk helhed og funktion i stedet for ”øvelser” taget ud af sammenhæng.”

1954

Helle Gotved opfinder strømpebukserne og får syet de første ”buksestrømper”, som hun demonstrerer i forbindelse med stiftelse af Den nordiske forening ”Helse og arbete.” Hendes praktiske og logiske tankegang byder hende at løse problemerne med kvindernes kredsløb i benene pga. elastikken rundt om låret på ”roll-onen”. Der var desuden problemer med at holde varmen på det øverste stykke af lårene, mellem underbukser og strømper. Derfor får hun en systue i Nærum til at sy underbukserne sammen med strømperne. På konferencen hvor ”Helse og arbete” blev stiftet var der netop et intellektuelt foredrag om fysioterapeutiske øvelser og medicin til at afhjælpe disse problemer for kvindernes ben. Hun har et par ”buksestrømper” på, og tænker at det er da bedre end alt den medicin og sygegymnastik. Det skal de da vide – jeg må fortælle dem det. Dette gør hun ved at stille sig op på bordet, løfte op i sin plisserede nederdel og sige: ”Roll-onens uheldige virkninger er løst.”

1958

Helle Gotved stifter uddannelsen til bevægelsespædagog, da mange ønsker at blive uddannet i den form for gymnastik. Der er desuden for Helle Gotved en ambition om, at kunne lære folk uden særlige gymnastiske evner at udføre totalbevægelsen og finde ud af hvilken rolle det vil have for deres vitalkapacitet (mængden af luft de kan ånde ud og ind). Hun ønsker desuden at lære de samme mennesker at spille bevægelsesmusik på klaveret.

1963

Aage Gotved dør, og Helle Gotved forsætter driften af instituttet alene.

1965

Radioudsendelserne ”Ha’ det bedre” sendes hver lørdag indtil 1992.

1969

Helle Gotved stifter gymnastikforeningen Gotvedforeningen, som i dag er et oplysningsforbund. Gotvedforeningen drives af deltagerne på holdene og tilbyder gotvedgymnastik i omegnen af København.

1969

Helle Gotveds svigerdatter Inge Gotved inddrages i undervisningen på uddannelsen.

1977

Inge Gotved overtager ledelsen af uddannelsen. Bogen ”Ha’ det bedre-kropserfaring” udkommer, og for første gang beskriver Helle Gotved hele mennesket. Derved får vi den første grundbog i Gotvedgymnastik. Da den udkom igen i 95, ændrede Helle Gotved titlen til: ”Gotvedgymnastik – en grundbog”.

121208-Hellevedtavle_632x356

1984

Den selvejende institution Gotvedskolen stiftes og overtager driften af gymnastikinstituttet. Inge Gotved ansættes som direktør og driver instituttet sammen med Lizzi Jørgensen og Tonny Gissel (ILT-gruppen). Inge Gotved udgiver i samarbejde med Margit Riis-Vestergaard ”Hold ryggen i form”.

1985

Bevægelsespædagoguddannelsen bliver SU-berettiget.

1986

Uddannelsen bliver 3-årig, og ergonomi (arbejdsbevægelser), opgave i psykosomatik, massage og tai-chi bliver inddraget i uddannelsen.

1987

Helle Gotved og Gotvedskolen fejrer instituttets 100 års fødselsdag.

1988

Inge Gotved og Margit Riis-Vestergaard starter radiogymnastikken ”Krop og bevægelse”.

1989

Gymnastikhuset fredes med henvisning til bygningens særlige værdi både med hensyn til kulturarv og arkitektur.

1992-1995

Rikke Bertolt overtager ledelsen af uddannelsen til bevægelsespædagog efter Inge Gotved og står i spidsen for et forløb, der resulterer i, at den treårige uddannelse bliver godkendt af Undervisningsministeriet.

1995

Henriette Bolt og Søren Ekman overtager ledelsen af uddannelsen.

121030-ubh_632x356

1996

Uddannelsen overtager et lejemål i Sommerstedgade, og der starter et hold mere på uddannelsen, så der nu går to hold af gangen.

1998

Gymnastikhusets 100 års dag fejres.

2000

Gotvedskolens hjemmeside går i luften. Det er Helle Gotved, der trykker på knappen i selskab med daværende bestyrelsesformand Inge Tyndeskov. Henriette Bolt overtager ledelsen af uddannelsen, og Søren Ekman bliver ansat som direktør.

2002

Helle Gotveds 90 års dag fejres, med Henning Kirk som festtaler. Anne Marie Helger udnævnes som protektrice for Gotvedskolen. Der bliver stillet spørgsmål ved valget, da hun har en tendens til at ”sætte sagen på spidsen”. ”Der ses den bedst” svarer Helle Gotved prompte.

2005

”Gotvedgymnastik – en grundbog” udkommer igen. Da forlaget Munksgaard Rosinante ikke ville genudgive bogen i 2004, kasserede de Helle Gotveds materiale. Både tekst og illustrationer gik tabt, og forlaget Frydenlund måtte scanne hvert bogstav i bogen, og Gotvedskolen producerede nye illustrationer. Bogen udkom i nyredigeret udgave med nye illustrationer. Helle Gotved deltog i korrekturen og nyudgivelsen sammen med Gotvedskolen.

2006

Den første bog om bækkenbundstræning for mænd ”Fra regnorm til anakonda-den mandlige bækkenbunds muskler og funktion” af Søren Ekman udkommer i januar på Frydenlunds forlag. Helle Gotved er den første, der køber et eksemplar som fødselsdagsgave til sin svigersøn. Som 93-årig drager Helle Gotved 16. juni sit sidste suk, mens hendes fem børn er til stede, og der undervises i gymnastik i salen.

2007

Gotvedskolen køber Gymnastikhuset af Helle Gotveds børn. Uddannelsen opsiges fra lejemålet i Sommerstedgade og flytter til Nørregade.

2009

A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål betaler sammen med Kulturarvsstyrelsen for renovering af Gymnastikhusets tag, vinduer og facade.

2011

Kulturarvsstyrelsen giver tilladelse til at embedsboligen i Gymnastikhuset ombygges til bevægelsessal. Realdania, Velux-fonden, Knud Højgaards fond og Kulturarvsstyrelsen betaler den indvendige renovering og ombygning af Gymnastikhuset. Gymnastikhuset rummer nu to sale. Varmesystemet og elinstallationerne udskiftes. Uddannelsen til bevægelsespædagog flytter tilbage til Gymnastikhuset.

2012

Instituttet fejrer 125 års jubilæum, og 23. oktober er det 100 år siden, Helle Gotved blev født i Gymnastikhuset.

2015

I september skiftede institutionen navn til Gotvedinstituttet. Dette blev markeret ved en reception, hvor Borgmester Jørgen Glenthøj afslørede det nye skilt på facaden. Skuespiller og spasmager Peter Larsen fabulerede over det store og epokegørende spring fra skole til institut.

2020

I juni lige før endnu et hold af studerende afsluttede deres uddannelse, ændrede ledelsen officielt titlen på færdiguddannede fra Gotvedinstituttet. Hvor de før kunne kalde sig Gotveduddannet bevægelsespædagog kaldes de herefter Gotveduddannet bevægelsesunderviser og massør. Navneændringen skete på baggrund af ønsket om at rette fokus mod det arbejde, de studerende typisk kommer til at beskæftige sig med, når de er færdiguddannede.

2022

1. september overtager Birgitte Hedeskov ledelsen af uddannelsen fra Henriette Bolt, som i den forbindelse bliver Udviklings- og kursusleder.

2023

Gymnastikhuset fylder 125 år og uddannelsen på Gotvedinstituttet fylder 65. Sidstnævnte får desuden nyt navn og titlen på de færdiguddannede bliver også en anden. Nu hedder det Gotveduddannelsen, hvor man bliver Krop & bevægelseslærer. Ændringen sker som et led i en større omstrukturering og gentænkning af uddannelsen, hvor kerneværdierne er beholdt, men fagindhold og form er opdateret til bedre at forberede de studerende på den virkelighed, de skal agere i, når de er færdiguddannede.