Gymnastikinstituttet – 125 år

i den glade kunsts tjeneste

program1906Med dette festskrift ønsker vi at dokumentere den unikke historie der knytter sig til Instituttet som blev etableret 11 år inden Gymnastikhuset blev bygget.
Når vi mener det er vigtigt at fejre instituttet, er det fordi det er indholdet der i alle de år har været det bærende. N.H. Rasmussen ønskede at udbrede glæden ved en stærk krop, der giver mennesket muligheder i stedet for begrænsninger. Det er ønsket om at være med til at skabe bedre betingelser for det enkelte menneske der driver værket, men det er også et håb om at gøre en forskel i samfundet. I skolerne er det stadig konkurrence-idrætten der bærer kroppens grunduddannelse, men mange af dem der taber i idrætstimerne mangler stadig at opleve glæden ved bevægelse. Formålet for Gotvedskolen er at formidle viden, glæde og handling. På Gotvedskolen brænder vi for bevægelsen, for at give mennesket mulighed for udfoldelse med henblik på at forbedre livskvaliteten.
De sidste 3 år er det især Gymnastikhuset der har fået opmærksomhed. Først ved at A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål finansierede renovering af tag, vinduer og facade, med tilskud fra Kulturstyrelsen. Derefter var det Realdania og Velux fonden med bidrag fra Knud Højgaards fond der finansierede den indvendige ombygning og renovering, med ny sal i den tidligere embedsbolig og udskiftning af samtlige installationer. Kulturstyrelsen gav tilladelse – og tilskud – til at alle væggene blev fjernet på 3. etage af det fredede hus. I tilladelsen hæftede man sig ved at den kulturarv som huset repræsenterer, er uløseligt forbundet med Gotvedskolens aktiviteter. Her er kulturarv ikke blot et spørgsmål om mursten og et fantastisk hus. Dette ville ikke ske, hvis det ikke var for N.H. Rasmussen, Helle Gotved, Inge Gotved og Gotvedskolen, som hele tiden har holdt fokus på at det som mennesker som har brug for. Det gælder hverken om at komme først, blive tynd eller brænde energi af. Det gælder om at komme til udfoldelse.

Rammerne om gymnastikken har selvfølgelig også en stor betydning, men Gotvedgymnastikken er på ingen måde bundet til Gymnastikhuset. Den praktiseres i hele landet under oplysningsforbund og foreninger, hjemme foran dvd-skærmen eller ved dapradioen, på arbejdspladser og på offentlige og private institutioner. Gotvedskolen er gymnastikkens kraftcenter, hvor der løbende uddannes bevægelsespædagoger til at bære faklen videre og udbrede den glade kunst.

Vi har bedt nogle af Gotvedskolens venner om de ville skrive hvad der faldt dem ind i når de tænker på Gotvedskolen. Resultaterne kan læses her i skriftet.

God fornøjelse!

Direktionen på Gotvedinstituttet
Søren Ekman