Praktisk info

Infomøde

Vil du vide mere om uddannelsen til Krop & bevægelseslærer, så kom med til infomøde torsdag den 25. januar kl. 17.30-19.00 på Gotvedinstituttet.

Efterfølgende er der mulighed for at deltage på et gymnastikhold i Gammel Sal på instituttet kl. 19.30-20.45.

Hvis du vil deltage I gymnastikken skal du tilmelde dig på mail til uddannelsen@gotved.dk – ellers kan du bare dukke op!

Ansøgning

Vi har åbent for ansøgning til holdet der skal starte september 2024.

Du ansøger om optagelse ved at sende en skriftlig ansøgning til uddannelsen@gotved.dk.

Ansøgningen skal indeholde:
– CV
– Motivation for ansøgning om optagelse
– Oplysning om eventuelle fysiske skader, handicap eller medicinsk krævende, kroniske lidelser
– Oplysning om din plan for finansiering af uddannelsen som studerende

Optagelseskrav

– Du skal være minimum 21 år gammel.
– Du skal have studieteknisk erfaring på niveau med HF- eller studentereksamen.
– Du skal være i rimelig fysisk form – det vil sige være i stand til at kunne: løbe kontinuerligt i 20 minutter og danse i to timer.
– Du skal have kendskab til og erfaring med gotvedgymnastik via deltagelse på et hold eller kursus.
Ved manglende kendskab og erfaring kan du skrive til rette henvendelse til uddannelsen@gotved.dk og mod betaling eventuelt få mulighed for at deltage på et af Gotvedinstituttets hold eller få enetimer hos en gotveduddannet underviser.
– Du skal have været til optagelsessamtale med uddannelseslederen, blive godkendt til optagelse på studiet og underskrive en optagelseskontrakt.
– Du skal have indbetalt depositum som angivet i kontrakten.

Gotveduddannelsen er et 2-årigt fuldtidsstudium. Studieteknisk erfaring er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, videnssøgning og opgaveskrivning med en vægtning på cirka 50% af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.

Optagelsesprocedure

Hvis du har sendt en ansøgning og opfylder Gotveduddannelsens optagelseskrav, indkaldes du til en samtale.

Samtalen tjener til gensidig afklaring af forventninger og krav til uddannelsen og de kommende studerende. Blandt andet vurderer vi sammen, om du er parat til at uddanne dig til Krop & bevægelseslærer. Ved tvivl anbefaler vi en undersøgelse eller enetimer hos en relevant underviser på uddannelsen.

Efter eventuelt afklaringsforløb, får du besked om, hvorvidt du er optaget på Gotveduddannelsen.

Betaling

Gotveduddannelsen er privat og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor betaler du som studerende for at gå på uddannelsen.

Der betales månedsvis forud den 1. i hver måned. Ved optagelse betales et depositum på tre måneder, der dækker de sidste tre måneder af uddannelsen. Depositummet tilbagebetales ikke, hvis den studerende stopper før tid. Der er en måneds skriftlig opsigelse, hvis man ønsker at stoppe før tid. Uddannelsen starter 1. september 2024, og er der er plads på holdet, kan man starte indtil uge 42.

Pris på uddannelsen 2024-26

5.500 kr. pr. måned i 22 måneder.
Uddannelsen koster i alt kr. 121.000 kr.

Udgiften dækker undervisning og eksaminationer.

SU og tilskud

Gotveduddannelsen er SU-berettiget. Se de aktuelle satser på SU’s egen side.

Alle studerende, der modtager SU, får også tilskud til undervisningsafgift og her gælder den maksimale aktuelle sats – læs mere her.

Læs mere om betingelser og muligheder på Min SU.

Kontakt

Har du spørgsmål, så skriv til uddannelsesleder Birgitte Hedeskov på hedeskov@gotved.dk.