Kurser og træning for erhverv

Gotvedinstituttet tilbyder kurser i arbejdsbevægelser og fyraftenshold med motion og træning, samt massage. Uanset hvilken type kursus der er tale om, vil det blive tilpasset den respektive medarbejdergruppe, da det skal afpasses efter behov og forudsætninger.

Online erhvervs-træning

Hvis I ønsker online-undervisning har vi også en løsning til det. Vi bruger vores eget udstyr i salen og benytter den platform, I foretrækker til at formidle undervisningen. Det kan foregå live eller ved, at vi overdrager optagelser til jer alt efter jeres præferencer.

Undervisernes faglighed

Alle ansatte bevægelsesundervisere på Gotvedinstituttet er Gotveduddannede bevægelsesunderviser og massør, som er en videregående uddannelse med tre hovedområder: Motion, Massage og Ergonomi. Vores udgangspunkt er den funktionelle krop, og vores speciale er at motivere voksne mennesker til at bevæge sig mere – og mere alsidigt.

Sådan kan vores træning hjælpe jer

Der er for mange der får overbelastningsskader på grund af ensidigt gentaget arbejde, hvilket medfører faldende produktivitet. Dette kan bl.a. ses på følgende indikatorer:

  • Stort forbrug af smertestillere
  • For mange sygedage
  • Fysiske stresssymptomer

Vores mål er at lære vores kursister selv at forebygge nedslidning. Faste rutiner er en forudsætning for at gøre komplicerede arbejdsprocesser hensigtsmæssige, men de kan også være stærkt belastende og resultere i skader og sygedage.

Ofte kan en øvelse eller to kompensere for følgerne af arbejdets rutiner og give et velfungerende arbejdsliv. Motion er selvfølgelig en vigtig del af en velfungerende krop i arbejde. Det kræver motivation at ændre vaner, og motivationen er betinget af viden, vilje og vaner. Derfor ser vi det som bevægelsesundervisernes fornemste opgave at viderebringe den nødvendige viden om kroppens funktion. Derefter kræver det vilje til at gøre noget for selv at ændre kroppens forudsætninger for hensigtsmæssige vaner i et velfungerende arbejdsliv.

Mere info kontakt Søren Ekman:  35 35 16 50