Deltag i forsøg med bækkenbundstræning mod rejsningsbesvær (Kbh/Sjælland)

Forskningsprojekt bækkenbundstræning

Du kan deltage, hvis:

  • Du er mellem 30 og 70 år
  • Har haft rejsningsproblemer igennem mere
    end 6 måneder
  • Har været i et fast heteroseksuelt forhold i min.
    3 måneder
  • Accepterer at forsøge samleje mindst 2 gange
    om ugen i forsøgsperioden

Urologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital, undersøger sammen med forfatter og bevægelsesunderviser Søren Ekman, om man kan
behandle rejsningsbesvær med træning af bækkenbunden i form af knibeøvelser. Traditionelt set behandler man oftest nedsat rejsningsevne
med medicin, men brug af bækkenbundsøvelser er dårligt belyst. Vi søger mænd i ovenstående kategori, som vil deltage i træning af bækkenbunden i 3 måneder og opfølgning med spørgeskemaer for at belyse, om træningen har haft effekt.

Interesseret?

Kontakt læge Mikkel Fode på mail mikkel.mejlgaard.fode@regionh.dk hvis du er interesseret i af deltage eller ønsker mere information om projektet.