Birgitte Hedeskov

Birgitte HedeskovJeg tilbyder sexologisk samtale og rådgivning her på instituttet. Måske har du overvejet at søge hjælp og rådgivning tidligere, men har skudt det fra dig, fordi det ikke er så nemt at tale om. Samtidig er det ærgerligt at gå med bekymringer og uopfyldte behov og ønsker, og i mange tilfælde skal der ikke så meget til. Det kan ofte hjælpe bare at tale om det og få nogle enkle redskaber.

Jeg tilbyder samtale og rådgivning i forhold til fx:

 • Forandringer du oplever med alderen, og hvad de betyder for din seksualitet
 • Manglende eller nedsat sexlyst
 • Besvær med rejsning
 • At din lyst eller mangel på lyst kan give udfordringer for parforholdet
 • Smerter eller ubehag ved seksuelt samvær
 • Forandringer i din seksualitet, som en evt. operation eller noget ny medicin har givet dig
 • Problemer med at mærke din krop og hvad du egentlig har lyst til
 • Problemer med at være nærværende og intim med din partner

Hvordan foregår en sexologisk samtale?

Samtalen foregår på Gotvedinstituttet i et af vores små lokaler. Vi sidder afslappet i to stole og taler sammen. Af og til kan det være relevant at inddrage små øvelser med fx åndedræt og opmærksomhed på kroppen, hvis det ønskes.

Efter at have hilst på hinanden vil jeg bede dig fortælle om det, der bringer dig til samtalen. Du kan fortælle langt eller kort om det.

Jeg vil spørge ind til det, du fortæller for at afdække, hvad problemet handler om og for at være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt. Jeg er meget opmærksom på, at det kan være svære og sårbare forhold at tale om, og jeg er lydhør overfor din måde at tale om det på og dine grænser for, hvad vi skal tale om.

Jeg vil typisk fortælle mere generelt om, hvad der findes af viden om det emne, du kommer med, så vi får en fælles forståelse. Vi kan sammen se nærmere på biologiske, psykologiske og sociale faktorer, som kan spille ind, og vi kan tale mere uddybende om, hvordan emnet er opstået og kommer til udtryk i dit liv, hvad det betyder for dig og din eventuelle relation, og hvad du ønsker af forandringer.

Afslutningsvis vil jeg komme med forslag til konkrete handlemuligheder, øvelser og videre refleksioner, og vi finder sammen ud af, hvilken vej du skal gå.

Hvis du skulle have bekymringer med at gå til sexolog, skal du vide:

 • Jeg har tavshedspligt og følger de etiske retningslinjer beskrevet i Dansk Forening for Klinisk Sexologi. Se Etiske retningslinjer – Dansk Forening for Klinisk Sexologi.
 • Der er ingen, som skal have noget tøj af eller røre ved nogen.
 • Du kommer ikke til at tale om noget, som du ikke vil.
 • En samtale bookes ved at skrive en mail til mig, og der er ikke andre end dig og mig, der kender til behandlingens emne.

Om mig

Jeg er uddannelsesleder på Gotveduddannelsen her på instituttet. Ved siden af det underviser jeg på læreruddannelsen i sundhed, idræt, krop og seksualitet, hvorfra jeg har 23 års erfaring med den professionelle samtale, vejledning og rådgivning.

Jeg har en master i klinisk sexologi fra Aalborg Universitet. Det er en uddannelse med en god forankring i både den naturvidenskabelige og den humanistisk-samfundsvidenskabelige viden. Det betyder, at vi kan se på seksualiteten fra flere forskellige perspektiver.

Derudover er jeg cand.scient. i idræt fra Københavns Universitet, og har hele mit arbejdsliv beskæftiget mig med krop og bevægelse på mange forskellige måder i både teori og praksis.

Mail: hedeskov@gotved.dk