Erstatningstimer

På Gotvedinstituttet udbyder vi en særlig service : Du kan få erstatningstime, hvis du er forhindret i at deltage på dit faste hold. Hold, der er åbne for erstatningstimer, er mærket med (E) på holdoversigten.

Når du skriver til kontoret for at arrangere en erstatningstime, er det en god idé at have flere ønsker som alternativ. Vi anbefaler, at du arrangerer erstatningstimer hurtigst muligt efter tabt time. Vær opmærksom på, at de ikke kan overføres til næste sæson, og at vi tilbyder én erstatningstime pr. tabt time. Hvis du ikke møder op til erstatningstimen, bortfalder muligheden. Det samme gør sig gældende selvom du melder afbud til din erstatningstime.

Er du tilmeldt et kursus, der har faste ugentlige træninger, så har du også her mulighed for at booke erstatningstimer på et af vores gymnastikhold, mærket (E).

Sådan gør du

Kontakt venligst kontoret, hvis du vil booke erstatningstimer. Skriv til kontor@gotved.dk og oplys følgende:

• Navn
• Hold du er tilmeldt (ugedag og tidspunkt)
• Dit fravær (dato)
• De hold du ønsker som erstatning (dato og tidspunkt)

Vigtigt: Afvent bekræftelse fra kontoret på, at du har fået plads på holdet.