Citater

Historie, rødder og kultur

program1906
Uddrag af instituttets program 1906 (PDF)

I 1905 var der for første gang nedgang i elevtallet på instituttet, hvilket N.H. Rasmussen tilskrev at mange købte I.P. Müllers hjemmetræningsbog ”Mit system”. Han roser i programmet fra 1906 initiativet til at få befolkningen til at være aktive i hjemmet, men mener selvfølgelig ikke at det kan erstatte den almindelige gymnastik som udøves på hold, under kyndig ledelse. Derfor bad N.H. Rasmussen sine elever om at svare på ”Hvorfor foretrækker De almindelig Gymnastik for hjemmegymnastik?” På Gotvedinstituttet deler vi dette synspunkt, og er blevet rørt over de besvarelser som fylder 30 sider i programmet fra 1906. Der er desuden beretning, retningslinier for badning og anden opbyggelig læsning.

N.H. Rasmussens konklusion:
“Fællesgymnastikken – rigtigt afpasset og levende ledet – har ikke blot mange og afgjorte fordele i rent legemlig Retning, men den har løftende og vækkende Virkning på Udøvernes Sind. Den må derfor ikke skubbes til side, men bør tvært imod sættes i højsædet! Det fortjener den, ikke mindst fordi den gør mennesker glade – Menneskene trænger til at blive glade.”

Fru Marie Dahlerup
“Fordi den større Afveksling i Øvelserne bevirker, at man ikke kan lære Øvelsernes Rækkefølge udenad og derved fristes til at udføre dem avtomatisk, mens man tænker på andre ting.”

Frk. Elisabeth Nielsen
“Fordi den gør mig glad!”

Frk. Anna Petersen
“Jeg gør hver morgen ved åbent vindue nogle stående Øvelser og Indåndinger, og føler mig behagelig og let derved. Men den almindelige Gymnastik er noget helt andet og har for mig i de syv År, jeg har gået, både været til Glæde og Gavn. Jeg ønsker blot, at enhver må erfare det samme som jeg: “at selv om Livets Alvor gør En tung og alvorlig, kan man dog, når man er kommen i Gymnastikdragt, som et Barn jublende flyve ind i Gymnastiksalen, og for en Tid glemme alt”.”

H. Eksc. Hr. Konsejlspræsident I.C. Christensen
”…Samværet med andre Deltagere vækker Ungdommen og Glæden hos mig, og det trænger jeg til. Kommandoen skærper min Opfattelse og styrker min Evne til hurtig at samle min energi om en beslutning. Den sidste Evne frygter jeg ellers for at tabe med Alderen. Kommandoen opretholder den disciplinære Følelse hos mig. Så jeg altid forstår, at ikke alle mine Handlinger kan dikteres indvendig fra. Denne følelse er nødvendig, når man vil tilhøre et Samfund, et Folk og medvirke til at Folket skal bestå.”

Hr. Murermester F.V. Ewald
”Gymnastikken i Samlag har det store Fortrin, at man ikke alene holder legemet sundt, men tillige forfrisker sindet, og i vor tid med det omfattende Hjernearbejde er det en Ting, som ikke må lades ude af betragtning.”

Hr. Direktør, Cand. Pharm. E. Kirchheiner
”Fordi almindelig Gymnastik forfrisker Ånden tillige med Legemet og fremmer en sund Ærgerrighed.”

Hr. Architekt P.V. Jensen Klint
”Fordi jeg holder af at ranke ryggen i godt selskab, hvor Mennesket værdsættes efter ”Holdningen” og ikke ”Stillingen”.”

Hr. Stud. Jur. Jesper Simonsen
”I Gymnastiksalen forsvinder al Uoplagthed, takket være, at der arbejdes i flok, og at kommandoen kommer udefra. Der er den store Mangel ved Hjemmegymnastik, at den kun er Gymnastik for Musklerne. Når Beslutningen om at foretage en Bevægelse tages i samme Hjerne, som skal befale Musklerne at udføre den, er der aldeles ingen Anledning for Nervesystemet til at udfolde nogen større Virksomhed; man står let og halvsover overfor det, Legemet foretager sig, og der kommer ingen rigtig Fart over Øvelserne. Anderledes når Hjernen efter en udefra kommende befaling i et Nu skal foretage en bestemt Bevægelse; hele Personen er da i Virksomhed, og der kommer et velgørende Liv og Friskhed over Øvelserne….”

Hr. Godsforvalter, Cand. Jur. P.A. Valentiner
”Når jeg specielt skulde fremhæve nogle af den alm. Gymnastiks talrige Fordele for Hjemmegymnastik, så vilde jeg nærmest sige som følger:
1. Det er psykisk sundt at stille sig under en andens kommando.
2. Da Livets Arbejde altid er Samarbejde, er Gymnastik i ”Hold” mere udviklende end Hjemmegymnastik.
3. Gymnastik i Hold og under Kommando giver større Sandsynlighed for det gymnastiske Systems korrekte Udførelse i alle Detaljer.
4. Hjemmegymnastik bliver let en tør og lumsk kedelig Pligt. Humør, Sang, Kappelyst og fornøjeligt Samvær blomstrer kun under den alm. Gymnastik.”