Formål og indhold

Hvad er en bevægelsespædagog?

Bevægelsespædagoger arbejder for at skabe overskud, bedre balance og større kropsbevidsthed gennem undervisning, rådgivning og behandling. En Gotveduddannet bevægelsesunderviser tager altid udgangspunkt i kroppens naturlige bevægelsesmønstre, da vi mener, det er forudsætningen for en sund og velfungerende krop.

Det kan du som færdiguddannet bevægelsespædagog

– tilrettelægge relevant bevægelsesundervisning til forskellige målgrupper
– anvende musik som støtte til bevægelserne
– gennemføre en relevant kropsmassage til den enkelte
– omsætte relevant teori til praksis
– reagere tilpasset i forhold til en given situation
– sælge dig selv som underviser

Gotvedinstituttet er det eneste uddannelsessted for bevægelsespædagogik baseret på gotvedgymnastik. Uddannelsen inkluderer også uddannelsen til massør.

Bevægelsespædagoguddannelsens formål

Uddannelsen har til formål at give kompetence til at undervise, rådgive og behandle enkeltpersoner og grupper i bevægelse og kropsbevidsthed.
De studerende udvikler kompetencer til at mestre timing, indlevelse og dosering af øvelser og teoretisk stof i en given undervisnings-, behandlings- eller rådgivningssituation.
At gøre de studerende i stand til at aflæse og forstå deres egen oplevelse af krop og bevægelse og sammenholde det med uddannelsens teoretiske grundlag.

Det kan du bruge uddannelsen til bagefter

Som uddannet bevægelsespædagog må du undervise i gotvedgymnastik og behandle andre med gotvedmassage. Nogle bevægelsespædagoger underviser eller behandler på Gotvedinstituttet, mens andre arbejder på klinikker, bliver selvstændige eller kombinerer arbejdet som bevægelsespædagog med andet deltidsarbejde. Uddannelsen giver mulighed for et fleksibelt og varieret arbejdsliv.

Helle Gotved og historien bag uddannelsen

Gotvedgymnastikken tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper. Omkring 1945 forkastede hun sin uddannelse som gymnastiklærer og den gængse måde at undervise på. Hun ønskede at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde. Samtidig skulle musikken ændres fra at være et ligegyldigt lydtapet til at være en integreret del af gymnastikken – “bevægelsens sjæl”. For at få kvalificerede lærere måtte Helle Gotved i 1958 starte sin egen uddannelse. Lærerne skulle have stor viden om kroppens funktioner og kende til psykosomatiske sammenhænge. Undervisningens mål var at styrke og afbalancere kroppen og derved forebygge kropslige gener.
Alle der underviser på instituttet er uddannede bevægelsespædagoger, og kun bevægelsespædagoger må kalde deres undervisning “gotvedgymnastik”.

Vi skaber balance i hverdagen

Som bevægelsespædagog er målet at hjælpe andre til en mere velafbalanceret hverdag. Det sker gennem den regelmæssige træning, der styrker, afspænder og skaber ro hos modtageren.
I vores arbejde søger vi at hjælpe andre og os selv til at opnå balance ved:
At skærpe opmærksomheden over for os selv og andre.
At træne styrke såvel som afspænding og ro.
At skabe gennemstrømning og friere åndedræt.
At træne mobilitet og stabilitet.
At bevare balance over leddene ved bevægelses og koordinationstræning.
At skabe indre ro for at kunne arbejde kraft- og udtryksfuldt.

Faglighed

Du kan læse mere om uddannelsens fag her og i den detaljerede fagplan. Studieteknisk erfaring er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, vidensøgning og opgaveskrivning med en vægtning på ca 50 % af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.

Musik

Ud fra et funktionelt udgangspunkt arbejder vi alsidigt og varieret med bevægelse. Vi arbejder bevidst med musik som redskab til at løsne spændinger og frigøre energi og bevægelsesglæde. Med det rette musikvalg støttes både bevægelseskvalitet og stemning og vi kommer meget bredt rundt i alle genrer. Der undervises i musikforståelse, teori, sammensætning af musikprogrammer samt elektronisk håndtering.

Personlig udvikling

For at undervise voksne mennesker i bevægelse er det nødvendigt at kende sig selv. Både på det kropslige, men i høj grad også på det personlige plan. Vi arbejder derfor med den proces det er at blive bevægelsesunderviser, så man står sikkert og stærkt på benene og ikke bliver væltet at uforudsete problemer. Dette lærer man ved at være i kontakt med sig selv i alle de situationer man møder under uddannelsen. Vi arbejder derfor med begrebet, tilstedeværelse, at være opmærksom både på sig selv og på sine medstuderende.