Formål og indhold

Bevægelsesunderviseruddannelsens (BPU) formål:

 • BPU har til formål at give kompetence til at undervise, rådgive og behandle enkeltpersoner og grupper i bevægelse og kropsbevidsthed.
 • De studerende udvikler kompetencer til at mestre timing, indlevelse og dosering af øvelser og teoretisk stof i en given undervisnings-, behandlings- eller rådgivningssituation.
 • De studerende tager udgangspunkt i egne oplevelser af krop og bevægelse i tæt sammenhæng med tilegnelsen af uddannelsens teoretiske grundlag.

Uddannelsen er en 2-årig videregående, privat og SU-godkendt uddannelse, der arbejder med sammenhængen mellem kroppens funktion og den personlige oplevelse gennem viden, dynamisk bevægelse, massage og personlig udvikling.

Vision
Vores vision er at skabe overskud, bedre balance og større kropsbevidsthed. Bevægelse skal for os være lystbetonet og bygge på anerkendte teorier. Vi arbejder altid med udgangspunkt i de naturlige bevægelsesmønstre idet vi mener at det er en forudsætning for en sund og velfungerende krop både at blive opmærksom på egne bevægelsesvaner og undersøge nye bevægelsesmuligheder. Undervisningen på Gotvedinstituttet hviler på et helhedssyn som tager udgangspunkt i kroppens ressourcer og et naturvidenskabeligt grundlag, hvor teori og praksis vægtes lige højt.

Balancebegrebet
Balance er et vigtigt mål for bevægelsespædagoger. For os er balance et dynamisk og overordnet begreb som vi søger at opnå ved:

 • At skærpe opmærksomheden over for os selv og andre.
 • At træne styrke såvel som afspænding og ro.
 • At skabe gennemstrømning og friere åndedræt.
 • At træne mobilitet og stabilitet.
 • At bevare balance over leddene ved bevægelses og koordinationstræning.
 • At skabe indre ro for at kunne arbejde kraft- og udtryksfuldt.

Faglighed
Du kan læse mere om uddannelsens fag her og i den detaljerede fagplan. Studieteknisk erfaring er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, vidensøgning og opgaveskrivning med en vægtning på ca 50 % af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.

Musik
Ud fra et funktionelt udgangspunkt arbejder vi alsidigt og varieret med bevægelse. Vi arbejder bevidst med musik som redskab til at løsne spændinger og frigøre energi og bevægelsesglæde. Med det rette musikvalg støttes både bevægelseskvalitet og stemning og vi kommer meget bredt rundt i alle genrer. Der undervises i musikforståelse, teori, sammensætning af musikprogrammer samt elektronisk håndtering.

Personlig udvikling
For at undervise voksne mennesker i bevægelse er det nødvendigt at kende sig selv. Både på det kropslige, men i høj grad også på det personlige plan. Vi arbejder derfor med den proces det er at blive bevægelsesunderviser, så man står sikkert og stærkt på benene og ikke bliver væltet at uforudsete problemer. Dette lærer man ved at være i kontakt med sig selv i alle de situationer man møder under uddannelsen. Vi arbejder derfor med begrebet, tilstedeværelse, at være opmærksom både på sig selv og på sine medstuderende.

Som færdiguddannet bevægelsesunderviser er du i stand til at

 • tilrettelægge relevant bevægelsesundervisning til forskellige målgrupper
 • anvende musik som støtte til bevægelserne
 • gennemføre en relevant kropsmassage til den enkelte
 • anvende relevant teori til praksis
 • reagere tilpasset i forhold til en given situation
 • sælge sig selv som underviser