Formål og indhold

Hvad er en Gotveduddannet bevægelsesunderviser og massør?

Som færdiguddannet bevægelsesunderviser kan du undervise voksne i gotvedgymnastik og kroppens funktioner. Du kan desuden rådgive i kroppens naturlige bevægelsesmønstre med henblik på at afhjælpe og forebygge smerter og skavanker. Med massøruddannelsen opnår du kompetencer til at udføre massagebehandlinger.

Det kan du som færdiguddannet bevægelsesunderviser og massør

– tilrettelægge relevant bevægelsesundervisning til forskellige målgrupper
– anvende musik som støtte til bevægelserne
– gennemføre en relevant kropsmassage til den enkelte
– omsætte relevant teori til praksis
– reagere tilpasset i forhold til en given situation
– sælge dig selv som underviser

Gotvedinstituttet er det eneste uddannelsessted for bevægelsespædagogik baseret på gotvedgymnastik. Uddannelsen inkluderer også uddannelsen til massør. Uddannelsen er et fuldtidsstudium.

 

Uddannelsens formål
  • at videreføre Helle Gotveds bevægelsespædagogiske arbejde
  • at uddanne kvalificerede bevægelsesundervisere og massører til selvstændigt at varetage undervisning og massagebehandling som almen sundhedsfremme og forebyggelse
  • at give mennesker redskaber til at få det bedre og lære at passe bedre på sig selv ved hjælp af bevægelse, massage og ergonomi
Det kan du bruge uddannelsen til bagefter

Som Gotveduddannet bevægelsesunderviser må du undervise i gotvedgymnastik og behandle andre med gotvedmassage. Nogle bevægelsesundervisere underviser eller behandler på Gotvedinstituttet, mens andre arbejder på klinikker, bliver selvstændige eller kombinerer arbejdet som bevægelsesunderviser med andet deltidsarbejde. Uddannelsen giver mulighed for et fleksibelt og varieret arbejdsliv.

Helle Gotved og historien bag uddannelsen

Gotvedgymnastikken tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper. Omkring 1945 forkastede hun sin uddannelse som gymnastiklærer og den gængse måde at undervise på. Hun ønskede at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde. Samtidig skulle musikken ændres fra at være et ligegyldigt lydtapet til at være en integreret del af gymnastikken – “bevægelsens sjæl”. For at få kvalificerede lærere måtte Helle Gotved i 1958 starte sin egen uddannelse. Lærerne skulle have stor viden om kroppens funktioner og kende til psykosomatiske sammenhænge. Undervisningens mål var at styrke og afbalancere kroppen og derved forebygge kropslige gener.
Alle der underviser på instituttet er Gotveduddannede bevægelsesundervisere, og kun disse må kalde deres undervisning “gotvedgymnastik”.

Vi skaber balance i hverdagen

Som Gotveduddannet bevægelsesunderviser er målet at hjælpe andre til en mere velafbalanceret hverdag. Det sker gennem den regelmæssige træning, der styrker, afspænder og skaber ro hos modtageren.
I vores arbejde søger vi at hjælpe andre og os selv til at opnå balance ved:
At skærpe opmærksomheden over for os selv og andre.
At træne styrke såvel som afspænding og ro.
At skabe gennemstrømning og friere åndedræt.
At træne mobilitet og stabilitet.
At bevare balance over leddene ved bevægelses og koordinationstræning.
At skabe indre ro for at kunne arbejde kraft- og udtryksfuldt.

Faglighed

Du kan læse mere om uddannelsens fag her og i den detaljerede fagplan. Studieteknisk erfaring er en nødvendighed, da de teoretiske fag indebærer læsestof, vidensøgning og opgaveskrivning med en vægtning på ca 50 % af den samlede uddannelse. I formidlingen af det teoretiske stof lægges der stor vægt på forskellige læringsteknikker, så både kroppen, sanserne og kreativiteten stimuleres.

Musik

Ud fra et funktionelt udgangspunkt arbejder vi alsidigt og varieret med bevægelse. Vi arbejder bevidst med musik som redskab til at løsne spændinger og frigøre energi og bevægelsesglæde. Med det rette musikvalg støttes både bevægelseskvalitet og stemning og vi kommer meget bredt rundt i alle genrer. Der undervises i musikforståelse, teori, sammensætning af musikprogrammer samt elektronisk håndtering.

Personlig udvikling

For at undervise voksne mennesker i bevægelse er det nødvendigt at kende sig selv. Både på det kropslige, men i høj grad også på det personlige plan. Vi arbejder derfor med den proces det er at blive bevægelsesunderviser, så man står sikkert og stærkt på benene og ikke bliver væltet at uforudsete problemer. Dette lærer man ved at være i kontakt med sig selv i alle de situationer man møder under uddannelsen. Vi arbejder derfor med begrebet, tilstedeværelse, at være opmærksom både på sig selv og på sine medstuderende.

Sådan er bevægelsesundervisere organiseret

Efter endt uddannelse har du mulighed for at blive en del af Gotvedgruppen. Det er foreningen af Gotveduddannede bevægelsesundervisere og massører (tidl. bevægelsespædagoger), som er de eneste, der har ret til at bære denne titel. Langt de fleste færdigtuddannede vælger at melde sig ind i gruppen, da det er her, man bliver fagligt ajourført, og gruppen arrangerer desuden flere årlige kurser.
Mange på uddannelsen er allerede i fagforening, men som Gotveduddannet bevægelsesunderviser hører man under DAP (Danske Psykomotoriske Terapeuter) – det er dog helt frivilligt, om man vil melde sig ind.
Du kan læse mere om fordelene ved at være meldt ind i DAP i denne folder