Gotveduddannelsens formål

Gotveduddannelsen har til formål at give kompetence til at undervise, rådgive og behandle enkeltpersoner og grupper i bevægelse og kropsbevidsthed.
De studerende udvikler kompetencer til at mestre timing, indlevelse og dosering af øvelser og teoretisk stof i en given undervisnings-, behandlings- eller rådgivningssituation.
At gøre de studerende i stand til at aflæse og forstå deres egen oplevelse af krop og bevægelse og sammenholde det med uddannelsens teoretiske grundlag

Målet er balance i hverdagen

Som Krop & bevægelseslærer er målet at hjælpe andre til en mere velafbalanceret hverdag. Det sker gennem den regelmæssige træning, der styrker, afspænder og skaber ro hos modtageren.
I vores arbejde søger vi at hjælpe andre og os selv til at opnå balance ved:

  • At skærpe opmærksomheden over for os selv og andre.
  • At træne styrke såvel som afspænding og ro.
  • At skabe gennemstrømning og friere åndedræt.
  • At træne mobilitet og stabilitet.
  • At bevare balance over leddene ved bevægelses- og koordinationstræning.
  • At skabe indre ro for at kunne arbejde kraft- og udtryksfuldt.

Personlig udvikling

For at undervise voksne mennesker i bevægelse er det nødvendigt at kende sig selv. Både på det kropslige, men i høj grad også på det personlige plan. Vi arbejder derfor med den proces, det er at blive Krop & bevægelseslærer, så du står sikkert og stærkt på benene i dit møde med andre mennesker, som du skal undervise. Dette lærer du ved at være i kontakt med dig selv i alle situationer under Gotveduddannelsen. Vi arbejder med begrebet “tilstedeværelse”; at være opmærksom både på sig selv og på sine medstuderende.

Som studerende på Gotveduddannelsen vil du opleve en hverdag med opmærksomhed på din krop. Du vil få kropslig erfaring med din muskelstyrke, din evne til at koordinere og din spændingsbalance. Du får det gennem gotvedgymnastik, ved at modtage og give massage med medstuderende, du får det gennem undervisning i anatomi og fysiologi. At være studerende på Gotveduddannelsen, kræver at man bruger sine erfaringer og kompetencer og forholder sig til sig selv og andre.

Helle Gotved og historien bag uddannelsen

Gotvedgymnastikken tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper. Omkring 1945 forkastede hun sin uddannelse som gymnastiklærer og den gængse måde at undervise på. Hun ønskede at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde. Samtidig skulle musikken ændres fra at være et ligegyldigt lydtapet til at være en integreret del af gymnastikken – “bevægelsens sjæl”. For at få kvalificerede lærere måtte Helle Gotved i 1958 starte sin egen uddannelse. Lærerne skulle have stor viden om kroppens funktioner og kende til psykosomatiske sammenhænge. Undervisningens mål var at styrke og afbalancere kroppen og derved forebygge kropslige gener.
Alle undervisere på instituttet har taget Gotveduddannelsen, og kun disse må kalde deres undervisning “gotvedgymnastik”.

 

Musik

Ud fra et funktionelt udgangspunkt arbejder vi alsidigt og varieret med bevægelse. Vi arbejder bevidst med musik som redskab til at løsne spændinger og frigøre energi og bevægelsesglæde. Med det rette musikvalg støttes både bevægelseskvalitet og stemning og vi kommer meget bredt rundt i alle genrer. Der undervises i musikforståelse, teori, sammensætning af musikprogrammer samt elektronisk håndtering.