Massør

Faget massage tager afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn. I Gotvedmassage er der fokus på massørens egen bevægelse samt generel viden og forståelse af bevægelse for at understøtte flow og kvalitet i massagen. Det er en vigtig del af Gotvedmassagen og er med til at styrke kropsbevidstheden.

Som færdiguddannet kan du:

  • Give en hel kropsmassage
  • Vælge en massageform samt planlægge et forløb ud fra klientens problematikker.
  • Stimulere over- og underspændte muskler
  • Integrere vejrtrækning i massagen
  • Arbejde ergonomisk hensigtsmæssigt på gulv og briks
  • Kende fysiske og psykiske forsvarsmekanismer
  • Være bevidst om eget nærvær og intuition
  • Være omstillingsparat i forhold den aktuelle massage der skal gives
  • Have en forståelse for kroppens fysiske og psykiske sammenhæng
  • Have en professionel kontakt til klienten.

Massøruddannelsen på Gotvedinstituttet er en del af det samlede studium som bevægelsesunderviser og massør. Den udbydes ikke særskilt, da det er essentielt for vores massøruddannelse, at du har hele bevægelsesunderviser-delen med. Visse fag overlapper, og vores massageform hedder specifikt ”gotvedmassage” og er udviklet på instituttet med rod i både traditionelle massagemetoder og i Gotvedinstituttets bevægelsesfaglige metoder.

Omfanget af massøruddannelsen på Gotvedinstituttet gør det muligt efterfølgende at blive Registreret Alternativ Behandler (RAB), som blandt andet er en garanti for klienterne om en uddannelse af en vis længde samt god klinisk praksis.