Ergonomi

De studerende skal kunne undervise i arbejdsbevægelser, løfteteknik og kropslig opmærksomhed ud fra en analyse af enhver arbejdssituation. Dette gælder såvel teoretisk som praktisk.

Du vil blive undervist i:

  • Grundlæggende teoretisk gennemgang af ergonomibegrebet.
  • Lovgivning ift. den praktiske anvendelse af ergonomi og forebyggelsesprincipper.
  • Orientering om arbejdsmiljøsystemet i Danmark herunder eksempelvis Arbejdstilsynet, Det nationale Forskningscentercenter for Arbejdsmiljø og Branchefællesskab for Arbejdsmiljø med videre.
  • Indøvelse af egen færdighed i hensigtsmæssige arbejdsbevægelser.
  • Træning i at undervise i ergonomiske principper, løfteteknik og kropslig opmærksomhed.
  • Cases hvor der arbejdes med at analysere arbejdssituationer og påpege uheldige faktorer samt arbejde med konsekvenserne af disse og mulige løsningsforslag.

Som studerende vil du i løbet af to ugers virksomhedspraktik få afprøvet din teoretiske viden og ført den ud i praksis.