Priser og SU

Bevægelsesunderviseruddannelsen er en privat uddannelse og modtager ingen tilskud fra det offentlige. Derfor betaler du som studerende for at gå på uddannelsen.

Der betales månedsvis til d. 1. i hver måned. Ved optagelse betales et depositum på 3 måneder, der dækker de sidste 3 måneder af uddannelsen. Depositummet tilbagebetales ikke, hvis den studerende stopper før tid. Der er en måneds skriftlig opsigelse, hvis man ønsker at stoppe før tid. Uddannelsen starter 1. september, og er der er plads på holdet, kan man starte indtil uge 42.

Pris på uddannelsen 2022-24

5.000 kr. pr. måned i 22 måneder. Uddannelsen koster i alt kr. 110.000 kr.
Udgiften dækker, enetimer, al undervisning og eksaminationer.

SU på uddannelsen

SU for udeboende:  Se den aktuelle sats på SU’s hjemmeside 
Tillæg til undervisningsafgift: Alle, der modtager SU, får også tilskud til undervisningsafgift og vil få den maksimale aktuelle sats: Se mere på SU’s hjemmeside.
Læs mere om betingelser og muligheder på Min SU

Har du spørgsmål?

Kontakt: Henriette Bolt Vodroffsvej 51 1900 Frederiksberg C
Tlf. 28 88 16 44 uddannelsen@gotved.dk