Optagelseskrav

 • Alder min. 21 år.
 • Studieteknisk erfaring på niveau med en HF- eller studentereksamen.
 • Være i rimelig fysisk form, dvs. være i stand til at kunne:
  – Løbe kontinuerligt i 20 min.
  – Danse i 2 timer.
 • Kendskab og erfaring med Gotvedgymnastik via deltagelse på et hold eller kursus.
  Ved manglende kendskab og erfaring kan man rette henvendelse til uddannelseslederen, der mod betaling evt. kan tilbyde mulighed for deltagelse på et af Gotvedinstituttets hold eller enetimer hos en Gotveduddannet bevægelsesunderviser.
 • Underskrevet optagelseskontrakt, der tilsendes efter samtale med uddannelseslederen, hvis denne vurderer ansøgeren egnet.
 • Indbetaling af depositum som angivet i kontrakten.