Rygkursus: Ryggen i balance

Rygkursus for dig der ønsker en stærk og bevægelig ryg. Kurset hjælper dig til at få din ryg i bedre balance, så gener og smerter i hverdagen minimeres.

Rygkursus: Ryggen i balance

Ønsker du en ryg i bedre balance, så gener og smerter i hverdagen minimeres, så er dette et rygkursus for dig

Hvirvelsøjlen udgør vores centrum i kroppen, og stort set alle bevægelser involverer søjlen.

Ryggens funktionelle balance hænger i høj grad sammen med vores kropsholdning, benenes styrke og føddernes kontakt til jorden. Vi vil på kurset beskæftige os med begrebet jordforbindelse og kroppens funktionelle holdning, når vi sidder, står og går.

Stabilitet og styrke omkring kropsstykket er afgørende for, om vi kan klare de krav, der stilles til ryggen i løbet af dagen. Bevægelighed skaber i kombination med stabilitet og styrke forudsætning for en ryg i balance. I den forbindelse vil jeg komme med bud på, hvordan man kan arbejde med styrke- og stabilitetstræning, samt øvelser der kan aflaste, når man har ondt. Smerter stresser kroppen, så det handler om at bryde smertecirklen og skabe en bedre balance i kroppen.

Et rygkursus med opmærksomhed på åndedrættet 

Åndedrættet er ligeledes centralt i mennesket, og på dette rygkursus skal vi også beskæftige os med åndedrættets påvirkning af ryggens bevægelighed.

Når man har ondt i ryggen påvirkes åndedrættet, som typisk bliver mere overfladisk og låst. Når åndedrættet bliver mere låst, kan det få ryggen til at stivne endnu mere. Derfor skal vi på kurset arbejde med, hvordan man med opmærksomhed på åndedrættet kan tilføre kroppen mere ilt, skabe bedre balance i nervesystemet og derved minimere ryg-generne.

Adfærdsændring har stor betydning

For at få det bedre er det nødvendigt at holde kroppen i bevægelse og blive mere opmærksom på sine kropslige vaner. Kropsbevidsthed – bevidsthed omkring sine hverdagsbevægelser er derfor en del af indholdet i kurset.

Vi vil på kurset komme ind på årsager til ryg-gener, og vi vil afprøve forskellige test ift. at afdække mulige årsager til rygproblematikker.

Dette rygkursus lægger op til, at du selv kan fortsætte træningen derhjemme.