Historien

bag Gotvedinstituttet og Gotvedgymnastik

Helle Gotveds far, N.H.Rasmussen, opførte Gymnastikhuset i 1898. Det er tegnet af P.V. Jensen Klint, der også tegnede Grundtvigs Kirke. Kunstneren Niels Larsen Stevns udførte alle dekorationer og udskæringer. Huset blev bygget med stor kærlighed til kunst og kvalitet helt ned i de mindste detaljer. Den kvalitet har gjort huset bevaringsværdigt – det er fredet – og givet gymnastiksalen en stemning, som gør brugen af rummet til en særlig oplevelse.

Gotvedgymnastikken tager udgangspunkt i Helle Gotveds særlige principper. Omkring 1945 forkastede hun sin uddannelse som gymnastiklærer og den gængse måde at undervise på. Hun ønskede at få kroppen til at fungere bedre, øge kropsbevidstheden og skabe større bevægelsesglæde. Samtidig skulle musikken ændres fra at være et ligegyldigt lydtapet til at være en integreret del af gymnastikken – “bevægelsens sjæl”. For at få kvalificerede lærere måtte Helle Gotved i 1958 starte sin egen uddannelse. Lærerne skulle have stor viden om kroppens funktioner og kende til psykosomatiske sammenhænge. Undervisningens mål var at styrke og afbalancere kroppen og derved forebygge kropslige gener.

I dag er alle skolens lærere uddannet som bevægelsesunderviser og massør efter Helle Gotveds principper. Gotvedgymnastikken har for længst stået sin prøve og er kendt for sine gode resultater.

Helle Gotved modtog i 1987 Ridderkorset for sin enestående indsats i gymnastikkens tjeneste. Skolen bliver i dag ledet af Søren Ekman og Henriette Bolt Mortensen.