Når vi at modtage 100 donationer?

Puls og styrke kvinder Gotvedinstituttet gotvedgymnastik

Det store spørgsmål er: Når Gotvedinstituttet at modtage mindst 100 donationer på hver 200 kr., inden årsskiftet?

Vi nærmer os det smukke runde tal, men vi mangler stadig den sidste femtedel af årets donationer for at være i mål. Pengene, Gotvedinstituttet får i gave, går til at udbrede kendskabet til gotvedgymnastik til befolkningen. Dvs. at en del af vores markedsføringsbudget er dækket af donationerne.

Et hårdt år

Ligesom alle andre har Gotvedinstuttet også lidt under coronakrisen. Der har været et ekstra stort frafald af deltagere, som forventet, og vi har mange ekstra udgifter til fx ekstra kurser, ekstrahold og træningsvideoer. Derfor betyder støtten utroligt meget netop i år. Når vi lige præcis ønsker os 100 donationer på 200 kr., skyldes det, at Gotvedinstituttet dermed bliver godkendt til at modtage fradragsberettigede gaver, ligesom det administrativt giver store økonomiske besparelser.

Tak til vores støtter

Hvis du allerede har støttet Gotvedinstituttet, skal der lyde en stor tak. Vi vil samtidig også gerne takke alle de deltagere, der hænger på, selvom det er vanskelige tider med begrænsede muligheder. Det betyder alverden, at I bakker op, selvom der er uger, hvor der ikke er plads i salene.