Bodil Thomsen

Født 1942
Tlf. 23 65 19 83
e-mail

Uddannelse
Uddannet Bevægelsespædagog på Gotvedinstituttet 1977-1979

Tidligere beskæftigelse
Ergonomiundervisning på:
Landtransportskolen i 21 år
HT-områdets Uddannelsescenter
Forskellige AMU-centre
Taxa Førerskolen i København
Personaleskolen i Vordingborggade for hjemmehjælpere
og dagplejemødre
Nationalmuseet
Holdundervisning – FOF i Taastrup

Nuværende beskæftigelse
Pensionist.
Specialhold på Gotvedinstituttet