Lisbeth Olesen

Født 1963
Tlf. 26 23 97 62
liol@email.dk

Uddannelse
Bevægelsespædagog fra Gotvedinstituttet 1986.
Voksenvejleder fra Danmarks Pædagogiske Universitet 2000.

Gymnastik, dans, bevægelse – i det hele taget fysisk aktivitet er en naturlig del i mit liv, og denne glæde ved at bevæge sig, deler jeg gerne med og ud til andre.

Jeg underviser på hold på Gotvedinstituttet og under folkeoplysningen, hvor jeg bl.a. afholder kurser i dans og bevægelse – også for andre undervisere.
Energi og kvalitet i bevægelserne er væsentlige omdrejningspunkter, så du går fra undervisningen med lethed og god balance i din krop – og forhåbentlig med endnu mere glæde ved at bevæge dig.

Herudover tilbyder jeg undervisning og vejledning i ‘Få mere ud af din gang’.
Konceptet henvender sig både til virksomheder og dig, som er vant til at gå men også dig, der ønsker at komme i gang med at gå og få mere ud af det.

Følg mig på Instagram: #faamereudafdingang.