Fagbeskrivelser

Gotvedgymnastik
Består af de tre fag: Musisk bevægelse, Grundtræning samt Kropsbevidsthed og afspænding (440 lektioner).

Musisk bevægelse (201 lektioner)
Der arbejdes med totalbevægelse og den tætte sammenhæng mellem musik og bevægelse, hvor musikken understøtter bevægelsens energi og karakter.

Grundtræning (82 lektioner)
Faget tager udgangspunkt i grundbevægelserne. Der arbejdes med opvarmning, muskel- og kredsløbsstræning. Statisk og dynamisk muskeltræning, løb i det fri og den dansende konditionstræning.

Kropsbevidsthed og afspænding (157 lektioner)
Undervisning og erfaring med emner som kropslig/fysisk balance, indre og ydre flow og mentalt nærvær.

Musik, rytme og stemmetræning (62 lektioner)
I dette fag får den studerende både teoretisk viden og praktisk erfaring med brugen af musik og rytme. Stemmearbejdet handler om at anvende sin stemme aktivt som underviser samt undervise andre i at sætte lyd på bevægelser.

Massage (250 lektioner)
Den studerende lærer at give en fuld, individuelt tilrettelagt massage. Gotvedmassagen er en dynamisk, opbyggende og afspændende massage, hvor kroppens aktuelle spændingsmønster og åndedræt er afsæt. Gotvedmassage integrerer og sammensættes ud fra Helle Gotveds totalbevægelse og helhedsoplevelsen af kroppen. Massagen har elementer af den klassiske massage, triggerpunktsmassage samt energetisk og intuitiv massage. Bemærk, at timeantallet er højt nok til efterfølgende at kunne udbyde momsfri massage.

Psykologi og procesarbejde (100 lektioner)
Her er den personlige proces i centrum. Der arbejdes med nærvær og opmærksomhed på situationen. Her er plads til de mere personlige udfordringer der er i at udvikle sig som bevægelsesunderviser. Gruppeproces og relationskompetencer vil også være en del af faget. Der undervises i relevante psykologiske retninger, så den studerende får mulighed for at kunne anvende det i aktuelle undervisningssituationer, både som bevægelsespædagog og studerende.

Anatomi og bevægelsesanalyse (110 lektioner)
Hovedvægten er på knogler, led, muskler, fascier og nervesystemet samt deres funktioner og den måde de indbyrdes påvirker hinanden på. Bevægelsesanalyserne er et redskab til se på kroppen i bevægelse, både når den fungerer godt og når den har skader eller funktionstab.

Fysiologi og træningslære (142 lektioner)
Faget skal give den studerende en grundlæggende viden om menneskets fysiologi i hvile og under arbejde, samt indsigt i betydningen af at være i god form for sundhed og velvære.

Læring og pædagogik (80 lektioner)
Målet med faget er, at den studerende skal udvikle sig fagligt og personligt, således at de individuelle ressourcer som underviseren har, udvikles og kommer i fokus. I faget underbygges og videreudvikles ressourcerne af lærings – og pædagogiske teorier.

Sygdomslære (100 lektioner)
Den studerende får i dette fag anvendelig og nødvendig viden om bevægeapparatets sygdomme, kredsløbs- og hjertelidelser, neurologiske sygdomme m.m.

Arbejdsbevægelser (59 lektioner)
Undervisningen har fokus på egne og andres arbejdsbevægelser, løfteteknik og siddestillinger med henblik på at kunne yde ergonomisk rådgivning/vejledning til en given målgruppe. Faget ender med et pilotprojekt på en arbejdsplads.

Andre fag
Fødder (24 lektioner), Bækkenbund (50 lektioner), Differentieret holdundervisning (32 lektioner), Bevægelse for børn (56 lektioner), Fødselsforberedelse og efterfødsel (30 lektioner), Gymnastikhistorie ( 20 lektioner) Klinikvejledning (10 lektioner), Etablering på arbejdsmarked (8 lektioner).

Enetimer (10,66 lektioner)
Den studerende får en række enetimer hvor der tages hånd om individuelle forhold i forbindelse med egen krop.

Fagplanen der kan downloades fra boksen her på siden er udarbejdet af hele lærergruppen, og vi tilstræber tværfaglighed, hvor det er relevant samt at teori og praksis hænger sammen.

Uddannelsens undervisere: