Om Gotvedinstituttet

kort fortalt!

Gotvedinstituttet har en lang og traditionsrig historie bag sig. Gymnastikhuset, hvor Gotvedinstituttet holder til i dag, blev opført i 1898 af N.H. Rasmussen i samarbejde med arkitekten P.V. Jensen Klint og kunstneren Niels Larsen Stevns. Bygningen er i dag fredet og rummer nogle af Danmarks smukkeste gymnastiksale. N.H. Rasmussens datter, Helle Gotved, blev født i Gymnastikhuset, og boede hele sit liv på husets øverste etage. I 1945 forkaster hun sin egen uddannelse som gymnastiklærer, for i stedet at udvikle Gotvedgymnastikken. I 1958 starter hun sin egen uddannelse som bevægelsespædagog med fokus på kropsbevidsthed, musik, bevægelsesglæde og kroppens funktion. Helle Gotveds navn giver i dag stadig genlyd over hele Danmark, hvor mange husker hendes radioprogram, hvor hun lærte lytterne om kroppen og Gotvedgymnastikken. I 1987 modtog Helle Gotved ridderkorset for sin indsats i gymnastikkens tjeneste.

Nye takter og toner på Gotvedinstituttet
Med udgangspunkt i Helle Gotveds grundlæggende principper, har Gotvedinstituttet fortsat arbejdet med at udvikle, styrke og forbedre studiet i bevægelse. I dag deltager tusinde mennesker på et instituttets populære gymnastikhold, bliver klogere på kroppen via instituttets mange kurser, finder fællesskab på instituttets gymnastikrejser, eller bliver uddannet som bevægelsespædagog på instituttets 2 årige uddannelse. Gotvedinstituttet har udviklet sig i takt med, at den danske kropskultur og tilstand også har ændret sig. Da Helle Gotved i 1945 bryder med den klassiske gymnastiklærer uddannelse revolutionerede hun med en gymnastikform, hvor hun ville sætte kroppen fri og finde tilbage til de naturlige reflekser. Hun ville gøre op med datidens undertrykte krop, hvor kroppens naturlige udfoldelse blev hæmmet af et usundt kropsideal og værdisæt. Kroppen skulle pakkes væk, så den ikke vagte opsigt og skilte sig ud fra mængden. Det var vigtigere at efterleve de stærke kønsroller, holde på formerne, samt følge takt og tone, end at lytte til kroppens velbefindende. Via musikken lærte Helle Gotved sine elever, at give efter for kroppens naturlige bevægelser og åbne op, så kroppen kunne komme til udfoldelse.
I dag står Gotvedinstituttet med helt andre udfordringer, end dem Helle Gotved arbejdede med. Den største forskel er, at den danske befolkning er blevet mere stillesiddende i deres arbejdsliv, og har brug for mere motion i deres fritid. Der er derfor blevet skruet op for intensiviteten i Gotvedgymnastikken. Som følge af denne inaktive hverdag, glemmer mange hvordan kroppen skal fungere og bevæges optimalt, hvilket ofte resultere i skader og smerter i kroppen. Det er Gotvedinstituttets opgave at hjælpe med at skabe en større kropsbevidsthed, give deltageren en genopdagelse af glæden ved bevægelse og et fast holdepunkt i deres bevægeapparat. Gymnastikken har endvidere udviklet sig fra Helle Gotveds simple form, til at rumme bevægelse inspireret af andre gymnastik- og danseformer. Fra tonerne af Helle Gotveds klaver, er det nu muligt at bevæge sig til musik fra både Jazz, pop og rock!

Gotved-manifest
Gotvedinstituttets mission er at styrke sundheden og skabe velvære for krop og sjæl igennem bevægelse. Via vores gymnastikhold, kurser, rejser og ikke mindst uddannelsen som bevægelsespædagog, er vores mission at udbrede budskabet om Gotvedgymnastikken, så flere kan nyde gavn af vores unikke motionsform. En motionsform der uanset kropsligt udgangspunkt, kan rumme alle. Vi uddanner yderst kompetente bevægelsespædagoger med stor viden inden for kroppens fysiologi, anatomi og psykologi, med det formål at undervise omverdenen i kendskab til kroppen. Gotvedgymnastikken er ikke et modefænomen, men en tidsløs undervisning der bygger på mange års viden omkring kroppen. Vi tager udgangspunkt i individet, og forkaster alle synspunkter om urealistiske kropsidealer. Alle kroppe er forskellige, skabt af miljø og arv, og Gotvedbevægelse tager derfor udgangspunkt i det enkelte individs kropslige udgangspunkt. Gotvedinstituttet arbejder ud fra den overbevisning, at krop og sind er to sider af samme sag. Ar på sjælen kan give fysisk ubehag, omvendt kan fysisk ubehag også gøre det svært for sjælen. Derfor har træningen fokus på både det fysiske og det psykiske.