Om Gotvedinstituttet

Gotvedinstituttet har en lang og traditionsrig historie. Gymnastikhuset, hvor Gotvedinstituttet holder til i dag, blev opført i 1898 af N.H. Rasmussen i samarbejde med arkitekten P.V. Jensen Klint og kunstneren Niels Larsen Stevns. Bygningen er i dag fredet og rummer nogle af Danmarks smukkeste gymnastiksale.

N.H. Rasmussens datter, Helle Gotved, blev født i Gymnastikhuset, og boede hele sit liv på husets øverste etage. I 1945 forkaster hun sin uddannelse som gymnastiklærer for i stedet at udvikle Gotvedgymnastikken. I 1958 grundlægger hun uddannelsen til bevægelsespædagog med fokus på kropsbevidsthed, musik, bevægelsesglæde og kroppens funktion. Helle Gotveds navn giver i dag stadig genlyd over hele Danmark, hvor mange husker hendes radioprogram på DR, hvor hun lærte lytterne om kroppen og Gotvedgymnastikken. I 1987 modtog Helle Gotved ridderkorset for sin indsats i gymnastikkens tjeneste.

Nye takter og toner på Gotvedinstituttet
Med udgangspunkt i Helle Gotveds grundlæggende principper, har Gotvedinstituttet fortsat arbejdet med at udvikle, styrke og forbedre studiet i bevægelse. I dag deltager tusinde mennesker på instituttets populære gymnastikhold, bliver klogere på kroppen på instituttets mange kurser, finder fællesskab på instituttets gymnastikrejser, eller bliver uddannet som bevægelsespædagog på instituttets toårige uddannelse. Gotvedinstituttet har udviklet sig i takt med, at den danske kropskultur og tilstand også har ændret sig.

Da Helle Gotved i 1945 bryder med den klassiske gymnastiklæreruddannelse, revolutionerede hun med en gymnastikform, hvor hun ville sætte kroppen fri og finde tilbage til de naturlige reflekser. Hun ville gøre op med datidens undertrykte krop, hvor kroppens naturlige udfoldelse blev hæmmet af et usundt kropsideal og værdisæt. Kroppen skulle pakkes væk, så den ikke vagte opsigt og skilte sig ud fra mængden. Det var vigtigere at efterleve de stærke kønsroller, holde på formerne samt følge takt og tone, end at lytte til kroppens velbefindende. Via musikken lærte Helle Gotved sine elever at give efter for kroppens naturlige bevægelser og åbne, så kroppen kunne komme til udfoldelse.

I dag står Gotvedinstituttet med helt andre udfordringer end dem, Helle Gotved arbejdede med. Den største forskel er, at den danskerne har et mere stillesiddende arbejdsliv og derfor brug for mere motion i fritiden. Derfor har vi skruet op for intensiviteten i Gotvedgymnastikken. Som følge af den inaktive hverdag glemmer mange, hvordan kroppen skal fungere og bevæges optimalt, hvilket ofte resulterer i skader og smerter i kroppen.

Det er Gotvedinstituttets opgave at hjælpe med at skabe en større kropsbevidsthed, give deltageren en genopdagelse af glæden ved bevægelse og et fast holdepunkt i deres bevægeapparat. Gymnastikken har endvidere udviklet sig fra Helle Gotveds enkle form til at rumme bevægelse inspireret af andre gymnastik- og danseformer. Fra tonerne af Helle Gotveds klaver er det nu muligt at bevæge sig til musik fra både jazz, pop og rock.