Hjernen, Gotvedgymnastik og indlæring

Et kursus for alle der underviser


På Gotvedinstituttet er formålet at træne og forbedre de medfødte funktioner. Vi syntes derfor det kunne være yderst interessant, at kombinere denne træning med teoretisk viden om hjernens motoriske funktioner. Derfor har Gotvedinstituttet indgået et fantastisk samarbejde med Jens Bo Nielsen, som er forsker i hjernens funktion og professor ved institut for idræt. På Elsass-centret arbejder han sammen med Jakob Lorenzen, der er kandidat i sundhedsvidenskab, samt Ph.d. i neurovidenskab. Elsass centret er et videnscenter for cerebral parese hvor der forskes i og udvikles ny behandling og nye måder at hjælpe mennesker med cerebral parese. Læs mere på www.elsassfonden.dk.

Jens Bo Nielsens forskning danner baggrund for en del af Forebyggelseskommisionens rapport i 2009 og indførelsen den daglige bevægelse i folkeskolen. Forskningen har blandt andet vist, at vi mennesker har vanskeligt ved at koncentrere os i mere end 15 minutter ad gangen og at fysisk aktivitet har en positiv indvirkning på at huske, hvad vi lærer. Forskningen har endvidere vist, at den fysiske aktivitet skal ligge i forlængelse af indlæring, for at have den optimale effekt.

Walk the talk

Med dette kursus skal vi afprøve Jens Bo Nielsens teori om indlæringsprocessen og den fysiske aktivitet. Med dette vil vi undersøge:

 • Kan vi vil opnå et større udbytte af den teoretiske indlæring, hvis undervisningen tilrettelægges i 15 minutters intervaller?
 • Vil vi få større motorisk og kropsbevidsthedsmæssigt udbytte, når de kropslige/fysiske indslag afbrydes af teoretisk oplæg om hjernens motoriske styring?
 • Vi sørger for forplejning i pauserne (frugt, grønsager og nødder). Med dette undersøger vi; om det har en positiv effekt på vores indlæring, når kroppen har de bedste ernæringsmæssige forudsætninger?

Pointer og bevægelse i undervisningen

Pointer

 1. Kognition og motorik kan ikke adskilles. De hænger intimt sammen, hvilket afspejler den måde vores hjerne er skabt og fungerer.
 2. Vi har en hjerne der er indrettet til at forandre sig. Læring og hukommelse indebærer fysiske forandringer i hjernen
 3. Læring og hukommelse styrkes når man er fysisk aktiv
 4. Vi ved ikke præcis hvordan, hvor meget eller hvornår man helst skal være fysisk aktiv (men vi har nogle ideer om det)
 5. Det vi spiser har indflydelse på vores evne til at lære og huske
 6. Søvn betyder meget for vores evne til at lære og huske

Bevægelsesindslag

 1. Gangøvelser. At gå inddrager hele kroppen, og er en kompleks funktion. Her skal du træne nogle af gangens bærende kvaliteter: Kroppens reaktion på de naturlige reflekser, kryds-koordinationen og spændingsbalancen.
 2. Træning af rum/retningssansen. Her vil du lære nogle enkle bevægelser, der involverer opmærksomhed på rum og retning. Væsentligste mål er at træne din evne til at være til stede i nuet.
 3. Her skal der arbejdes med høj intensitet, med enkle bevægelser. Et af Jens Bos forskningsresultater er, at bevægelse med høj intensitet styrker indlæringen. Så gør det jo ikke noget at det samtidig styrker kredsløbet.
 4. Indlæring af en rite – en sammensætning af 4 bevægelser, der involverer hele kroppen, og træner den centrale stabilitet, rotationer om kroppens midterakse og sammenhængen gennem hele kroppen. Kvalitativ udførelse af et par enkle øvelser i løbet af dagen kan bryde spændinger og give overskud.
 5. Fokus på holdning og lodlinie. Her skal du arbejde med at finde kroppens balancepunkt – der hvor du bruger færrest kræfter på at stå. Det vil sige at slippe unødig spænding i stående stilling.
 6. Liggende afspænding for at invitere søvnen. Øvelse i at slippe de spændinger i kroppen der forstyrrer søvnen – kombineret med opmærksomhed på åndedrættet.

Undervisere:
Professor Jens Bo Nielsen.
Jakob Lorentzen, Cand.Sund. og Ph.D. i neurovidenskab.
Bevægelsespædagog Søren Ekman.
Pris: 520 kr.
• Søndag 19. marts 2017 kl. 10.00-14.00. Kurset er afholdt!