Gaver

til Gotvedinstituttet

Gotvedinstituttet er godkendt efter ligningslovens § 8 A til at modtage gaver med ligningsmæssigt fradrag for giverne. Told og Skat har oplyst, at forudsætningen herfor er, at Gotvedinstituttet hvert år skal modtages mindst 100 gaver på mindst 200,- kr. Det er derfor et stort og stærkt håb, at rigtig mange vil betænke Gotvedinstituttet, der ikke modtager nogen form for støtte fra det offentlige. Instituttet har en gavekonto, der i første omgang går til maling af vinduer. Registreringsnummeret er: 8401 Kontonummeret er: 1184508.
Det er nu også muligt at give en gave via Mobilepay til nummer: 6173 9352.

Alle gaver er fradragsberettigede – uanset beløbets størrelse. Det er vigtigt at Gotvedinstituttet får givernes cpr. nummer, for at kunne dokumentere gaven overfor SKAT.

Firmaer vil kunne opnå fradrag for indbetalte gaver f.x. som led i reklame. På brevpapir kunne firmaet tilføje: “Vi støtter Gotvedinstituttets bevægelsespædagogiske arbejde”, men det vil naturligvis kræve indgået aftale med Gotvedinstituttets ledelse.
I forbindelse med testamente er arv givet til Gotvedinstituttet fritaget for arveafgift.

Spørgsmål om gaver med ret til ligningsmæssige fradrag kan rettes til Gotvedinstituttet.

Søren Ekman, direktør.