Hvad er Gotvedgymnastik?

Gotvedgymnastik er for dig, der vægter kvalitet i bevægelsen og sammenhængen mellem musik og bevægelse.

Med Gotvedgymnastik i kroppen oplever du ro, velvære og styrke. En tilstand som styrker immunforsvaret og forebygger stress. De metoder vi anvender på Gotvedinstituttet inspireres af tidens trends og forandringer, men vi fastholder Helle Gotveds gymnastikpædagogiske værdier om det naturlige bevægelsesmønster. Vi anvender begreber som kropsbevidsthed, flow, energi, kraft og variation som bærende elementer i hver time. Dagligdagsbevægelser som gang, løb, skubbe noget eller trække, bruger vi til at træne kroppens muskulatur og sammenhænge. Det kaldes for funktionel træning og giver den styrke som er brugbar i hverdagens udfordringer. Mange beskriver Gotvedgymnastik som ”At komme hjem”. Det kan forstås som den oplevelse man får når kroppen bliver bevæget roligt og bevidst. Enkle og gentagne bevægelser giver ro i sjæl og legeme.

Vi ved, at for at øge muskulaturens styrke skal kroppen udfordres. Derfor vil der altid være styrkende øvelser så man mærker at kroppen bliver stimuleret og udfordret. Når udfordringerne passer med ens forudsætninger, bliver man stærkere.

Åndedrættet er centralt i mennesket. Vi arbejder bevidst med åndedrættet for at skabe jordforbindelse og gennemstrømning, for derigennem at tilføre kroppen mere ilt og nye ressourcer. Udspænding, stræk, afspænding og enkle massageøvelser bruger vi til at skabe øget kontakt med enkelte kropsdele og muskler. Derved kan man bevare spændingsbalance og bevægelighed omkring led, hvilket giver øget velvære og udsætter alderdomsforandringer.

Gotvedgymnastik er for krop og sjæl. Fællesskabet og samhørigheden med de andre på holdet har stor betydning for glæden og motivationen for at komme igen – og igen. Det er aldrig for sent og alle kan være med!

Alle undervisere har vores uddannelse til bevægelsespædagog, og har dermed valgt et liv i bevægelse. Læs mere om de enkelte undervisere på hjemmesiden ved at klikke på deres navn.